Arkiv

Jøran Rudi

Å bryte med hverdagslyttingen

8. mars 2017

Hva er det Kjell Samkopf vil oss, spør Jøran Rudi.

Minneord om Knut Wiggen

15. september 2016

Knut Wiggen døde 10. september. – Han så teknologien som en kilde til fornying av stivnede og elitistiske tradisjoner, skriver Jøran Rudi.

John Persen (1941-2014)

18. desember 2014

John Persen døde den 12. desember, og dermed er en av de viktigste grunnleggerne av det moderne norske musikklivet borte.

En nysgjerrig pionér

27. august 2014

NEKROLOG: Kåre Kolberg er død, og med det er enda en av pionerene for et moderne norsk musikkliv borte, skriver Jøran Rudi.

Hva vil man med NOTAM?

16. desember 2011

INNLEGG: Myndighetenes oppfordring om å delta i internasjonalt samarbeid virker å være et narrespill, skriver Jøran Rudi.

Max Mathews er død

26. april 2011

En av musikkteknologiens viktigste pionerer er død. Vi har mye å takke ham for, skriver Jøran Rudi, faglig leder for Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM).

Skal det satses på fortid eller fremtid?

28. januar 2011

INNLEGG: I et åpent brev til kulturministeren skriver Jøran Rudi at kunstteknologien blir avspist med smuler fra statsbudsjettet. – Pengene finnes selvfølgelig, det står bare på om de alle skal brukes på fortiden.

Dagens objekt: Lyd!

1. desember 2010

Pierre Schaeffer ville inkludere alle slags lyder i musikken. Grønland Kammermusikkfestival inviterer lørdag til feiring av den franske komponisten.

Integra – et prosjekt for komponister, utøvere og bruk av sanntidsmusikkteknologi

16. juni 2008

INNLEGG: EU-prosjektet Integra er akkurat avsluttet, og Jøran Rudi fra NOTAM gir her en kort rapport om prosjektets mål, samarbeidspartnere og resultater. – Integra har av EU blitt funnet så verdifullt at prosjektet er godkjent for finansiering i nye tre år, skriver Rudi om prosjektet, som ønsker tilgjengeliggjøre avansert teknologi for musikere og komponister.

Kunst, teknologi, demokrati

21. november 2007

DEBATTINNLEGG: – Dagens finansieringsmodeller gir ikke nødvendig stabilitet, og dersom mangelen på mulighet for langsiktig utviklingsarbeid på teknologisiden i Norge vedvarer, så vil norsk kulturliv måtte importere alle tekniske løsninger som går ut over det trivielle, mener leder i NOTAM, Jøran Rudi, i dette innlegget hvor han ser på tilstanden i lys av Løkenutvalget.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune