Arkiv

John Persen

Ultimafestivalen: John Persen sterkt ut mot dobbeltroller og uthuling av kunstnerisk kvalitet

01/11/04

Kort etter at årets Ultimafestival ble avsluttet, skrev komponist John Persen et internt og kritisk brev til Norsk Komponistforening og de andre medlemmene av Ultima-organisasjonen. Etter at NRK Kulturnytt i dag avslørte deler av innholdet i brevet, har Persen valgt å la det publisere i sin helhet her i Ballade. – Jeg har aldri tenkt å opptre som «sjuende far i huset», og det er heller ikke det jeg gjør nå, skriver Persen, som selv var Ultimafestivalens første direktør. Nå advarer han mot at festivalen er i ferd med å miste sitt særpregede kvalitative innhold, og dermed også omdømme – og stiller også spørsmål rundt de mange rollene som i dag fylles av festivalens ledelse. I den forbindelse er Persen særlig kritisk til festivalens særbehandling av BIT 20 Ensemblet, der Ultima-styreformann Stein Henrichsen er administrativ og kunstnerisk leder.

Den instrumentelle kulturpolitikken

20/03/02

Komponist John Persen skrev for en tid tilbake dette store innlegget om kulturpolitikk i Morgenbladet. Et viktig poeng for Persen er at kulturpolitikken må skille tydelig mellom kunst på den ene siden og kultur på den andre, og erkjenne at kunst står i motsetningsforhold til kultur, og dermed representerer en nødvendig kritisk funksjon i forhold til kulturen og samfunnet forøvrig. Andre stikkord for dette glitrende essayet er underholdning, estetikk og norske kulturinstitusjoner. Persens artikkel avfødte bl.a. svar fra komponist Helge Iberg, som Ballade vil bringe videre i morgen.

Gratulerer med seieren, Forsvarsdepartementet!

20/02/01

Ordene tilhører komponist John Persen, som slett ikke er opprørt over at Forsvarsdepartementet foreslår å legge ned deler av militærkorpsene. «Den eneste saklige innvendingen mot Forsvarsdepartementets forslag, er at departementet ikke tør å ta skrittet fullt ut og legge ned alle korpsene», skriver han blant annet. Han mener dessuten at militærkorpsene hører hjemme på historiens skraphaug, og at de i sitt vesen alltid har vært kulturfiendtlige institusjoner. Samtidig er han av den oppfatning at norske politikere burde ha oppfattet signalene for lenge siden, og for lengst forberedt en «sivilisering» av korpsene.

Argumentasjon på kunstens premisser

29/09/00

Komponist John Persen holdt tidligere i år et stort foredrag under Bysymposium 2000 i Trondheim. Her ser han på behovet for organisatorisk, økonomisk og kulturpolitisk nytenkning fra et kunstnerperspektiv. Han understreker også viktigheten av å skille skarpere mellom kunst og kultur, og påpeker at kulturen til tider kan være kunstens verste fiende. Av praktiske tiltak foreslår han bl.a. å legge ned Riksteatret, Rikskonsertene og Riksutstillingene.

Kulturpolitikk som en mangel

13/09/00

Komponist John Persen mener at Norge mer og mer fremstår som en søkkrik, fet evnukk som mangler evner og forstand til alt annet enn det å telle penger. Her etterlyser han visjonen om å skape et kulturelt overflodssamfunn, og karakteriserer de siste tiårenes kulturpolitiske situasjon som «stabil» – det vil si konstant mangelfull. Han omtaler videre Kulturdepartementet som et organ som ikke har hatt noen betydning for norsk kulturliv.