Arkiv

Janne Stang Dahl

Over bekken etter samtidsmusikk

9. mai 2001

Lørdag 12. mai 2001 våger Ny Musikk Oslo seg ut av Blå, over elva og til Fabrikken i Nedre gate 7. Det er det engelske samtidsensemblet Apartment House som skal spille opp, med blant annet to urfremføringer på programmet. En av dem er signert Sven Lyder Kahrs (bildet).

Ny Musikk om NMI

16. februar 2001

Ny Musikk inntar nå banen i forbindelse med evalueringsrapporten «Seriøs og beskyttet». Janne Stang Dahl og Peter Tornquist, henholdsvis daglig leder og president i Ny Musikk, mener at rapporten bør ses på som et levende dokument, og at alle berørte nå bør diskutere fremtidige satsingsområder for senteret. De er av den oppfatning at Norsk Musikkinformasjon har et viktig og langsiktig arbeid foran seg, og lover på sin side å prøve å delta med nye innfallsvinkler.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS