Arkiv

Janne Stang Dahl

God bransjekunnskap i utvalget

16. mars 2012

INNLEGG: Kulturrådet er trygge på at utvalget som skal fordele publiseringsstøtten er kompetent, skriver Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Lokalt kulturliv i endring

20. august 2007

Norsk kulturråd har tatt initiativet til forskningsprosjektet ‘Lokalt kulturliv i endring’. Prosjektet har som mål å framskaffe kunnskap om de utfordringene kulturlivet lokalt og regionalt står overfor i dag. Forskerteamet har nylig besøkt Storåsfestivalen: – Her er vi blant annet interessert i hvordan det er mulig for ei lita bygd å arrangere en av Norges største rockefestivaler; og hvordan festivalen virker tilbake på bygdas kulturliv, sier prosjektleder Olaf Aagedal.

Janne Stang Dahl: – Uheldig sammenslåing både for komponert musikk og techno

3. mars 2005

Janne Stang Dahl var jurymedlem i den omdiskuterte Spellemann-kategorien «Elektronika/Samtidsmusikk». I dette innlegget slutter hun seg til oppfordringen om at samtidsmusikk bør gjenopprettes som en egen klasse. Hun foreslår også at man oppretter en klasse for techno. «I utgangspunktet var jeg i grunnen ikke udelt negativ til sammenslåingen. Men den har skjedd på bekostning av den nåtidige komponerte (og til dels improviserte) akustiske samtidsmusikken på den ene siden, og techno/pop-genren på den andre, skriver Dahl.

Janne Stang Dahl om Blå: – Oslo Bystyre må gripe inn i kveld!

8. desember 2004

I dette engasjerte innlegget tar PNEKs Janne Stang Dahl Osloklubben Blå varmt i forsvar. Hun mener at Blå har posisjonert seg som en av de viktigste og tydeligste aktørene i norsk musikkliv, og ikke minst som den viktigste av dagens arenaer for nye musikk- og kulturuttrykk. – Når Bystyret behandler budsjettet i kveld, må vi ta det som en selvfølge at den foreslåtte støtten økes til minimum 500 000, skriver hun.

Høringsnotat fra PNEK

29. oktober 2004

PNEK, produksjonsnettverk for elektronisk kunst, har utarbeidet et høringsdokument til kulturkomiteen på Stortinget. Her skisserer PNEKs daglige leder Janne Stang Dahl blant annet fordeler med nettverksmodeller i kulturlivet, behovet for aspirantstillinger og muligheter for det elektroniske kunstfeltet i forholdet mellom kunst og næringsliv. «Det elektroniske kunstmiljøet er et ekspanderende, tverrfaglig felt. En investering i det elektroniske kunstmiljøet er en investering i et kreativt miljø, som også gir store ringvirkninger ut til næringslivet. PNEK kan sikre at de lokale initiativene blir en del av et nasjonalt løft, snarere enn en serie atskilte lokale tiltak. Dette gir store ringvirkninger internasjonalt,» skriver Dahl.

Offentlige rom som kunstarena

3. september 2004

Ballade bringer her Janne Stang Dahls artikkel fra publikasjonen «Elektronisk kunst i offentlige rom». – I offentlige rom møter kunsten en større og mer mangfoldig publikumsgruppe enn i gallerier og museer.Til forskjell fra tidligere tider, da kunsten var monumental og tydelig plassert, går kunstneren i dag ofte bevisst inn for et mer eller mindre synlig inngrep på et «ikke-sted» uten kulturell aura, skriver hun.

PNEK: – FAK-komiteens innstilling tar høyde for elektronisk kunst!

1. april 2004

Her kan du lese PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst – sin kommentar til Familie-, Administrasjons- og Kulturkomiteens innstilling. – Kulturkomiteens innstilling viser vilje til videre løft av feltet, skriver PNEK-koordinator Janne Stang Dahl, som også har merket seg at komiteen understreker poenget av å integrere det elektroniske kunstfeltet sterkere inn mot kunstformidlingen. – En annen viktig satsing som påpekes, er feltets verdifulle og unike kobling til kunst, forskning, teknologi og samfunn, mener hun.

Nytt svar til Haugland

22. oktober 2001

Ny Musikks daglige leder, Janne Stang Dahl, forteller her om Ny Musikks arbeid, og hvorfor det ikke er hennes oppgave å ta avstand til Kenneth Karlssons personlige synspunkter. – Oppgaven med å fremme både etablerte og uetablerte kunstnere tar vi svært alvorlig, sier hun. – Og i forbindelse med dette er Cikada en av mange viktige formidlingskanaler.

Med Cikada for Ny Musikk

18. oktober 2001

Daglig leder i Ny Musikk, Janne Stang-Dahl, er overrasket over at formannen i Norsk Komponistforening karakteriserer Cikada som et ensemble som gir uttrykk for «like slappe holdninger overfor norske komponister som Oslo Filharmoniske». Her gir hun en rekke eksempler på Cikadas arbeid for norsk musikk, som blant annet ga seg utslag i at 89 av i alt 121 Cikada-fremførte verker i løpet av fjoråret var norske.

Cecilie Ore under Verdensmusikkdagene

1. oktober 2001

Samtidig som Ultima Festivalen går av stabelen i Oslo, arrangeres ISCMs (International Society for Contemporary Music) store årlige festival for samtidsmusikk, World Music Days, i Yokohama, Japan, i perioden 3. – 10. oktober. «Nunquam non» av Cecile Ore er valgt ut under årets program.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd