Arkiv

Jan Paulsen

– Prosentregning er ikke NRKs sterke side

26. januar 2004

– Per Ole Hagens hjerte banker nok for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng, men prosentregning er ikke hans sterkeste side, sier Jan Paulsen i FONO i denne sluttreplikken. Bakgrunnen for striden mellom NRK og FONO er hvilken andel den norske musikken skal ha på norsk radio – og om NRK i denne sammenheng har (og tar) et spesielt ansvar, slik en rekke tunge organisasjoner i norsk musikliv har hevdet at de bør.

Jan Paulsen i FONO: – NRK driver ren mafiavirksomhet

22. januar 2004

Daglig leder i FONO, Jan Paulsen, svarer her både Nils Heldal og Per Ole Hagen fra NRK. – Heldal mener tydeligvis at det er viktigere at størstedelen av lisenspengene betales til utenlandske artister og til multinasjonale selskaper enn til norske rettighetshavere, skriver Paulsen, som ellers mener at kvoteordninger kan være veien å gå for å dempe opp for den amerikanske kulturpåvirkningen som bl.a. NRK slipper gjennom. Paulsen mener også at man ikke kan utjevne denne skjevfordelingen ved å vise til sendinger av konsertopptak, som NRK attpåtil ofte unnlater å betale honorar for. – Dette er ren mafiavirksomhet, konkluderer han.

– Norske radiostasjoner er dårligst i verden!

19. januar 2004

– Norske radiokanaler spiller vesentlig mindre nasjonal musikk enn alle andre land vi kan sammenligne oss med. Og bortsett fra i USA er det ingen som spiller så mye amerikansk musikk i eteren som oss, skriver FONO-leder Jan paulsen i dette Innlegget. Fono er en av tolv musikkorganisasjoner som har skrevet under på et brev til Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, der de foreslår at nasjonalkringkasterens andel spilt norsk musikk bør lovfestes. Paulsen mener blant annet at andelen «norsk på norsk» musikk i Østlandssendingen er så lav at denne bør legges ned – spesielt siden NRK trenger å spare penger.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS