Arkiv

Jan Lothe Eriksen

Politikk, sjanger og etnisitet – musikk som naudsyn

29/01/20

Om du ikkje engasjerer deg i andre menneske sin situasjon, så kan det same skje med deg.

Regjeringens handlingsplan for kultur og næring: Satser 50 millioner på nye tiltak

26/06/07

I går la regjeringen frem Handlingsplan for kultur og næring som et tverrdepartementalt samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet og Kultur og kirkedapartementet. Regjeringen setter av 50 millioner til tiltak på dette området, og legger vekt på å bygge kompetanse og utvikle møteplasser for næringsliv og kulturrelatert virksomhet. – Ikke som erstatning for kulturpolitikken, men som et tillegg, presiserte kulturminister Trond Giske under pressekonferansen i går.

Viktig del av Kulturløftet: – Historisk kulturlov

18/04/07

– En historisk lov, sa Trond Giske om Kulturloven som han selv la frem på Vulkan Scene fredag. Statsråden la i sin presentasjon vekt på at dette er en overordnet og generell kulturlov, som er et viktig tiltak i oppfyllingen av Kulturløfte. Videreføring av kulturarven er også tatt inn i forslaget til kulturlov, som kulturministeren håper vil gi lokale kulturløft.

– NRK marginaliserer bredden i norsk musikk

27/02/07

– NRKs innsnevrende generelle musikkprogrammering og bruk av formatering ”beskytter” lytterne mot uventede opplevelser, og parkerer folkemusikk og andre såkalt smale sjangere i program for spesielt interesserte. Denne krafsalven kommer Jan Lothe Eriksen, som er daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag. – Tåler kanskje ikke NRKs lyttere å høre norsk folkemusikk, støymusikk eller eksperimentell jazz innimellom prat og magasininnslag?

NFD: – TONO har et problem

12/05/06

Det er et problem at komponistrettigheter tilknyttet en tradisjonell ballade kan godskrives nye opphavsmenn. Når det i tillegg er slik at dette skjer på grunn av en misforståelse tilknyttet utfylling av TONOs registreringsskjema, så bør TONO endre sine rutiner, mener daglig leder i Norsk Folkemusikk- og danselag, Jan Lothe Eriksen.

TONO og folkemusikken: – Tungen rett i munnen

15/03/06

I kjølvannet av en diskusjon på ballade.no vedrørende Giskes uttalelser om ”stor sjangersjåvinisme i Norge” eller ei – har vi fått opp en ny runde om TONOs fordelingssystem. I tilknytning til dette tar Frode Rolandsgard og Jorun Marie Kvernberg fra Landslaget for Spelemenn (LfS) opp de frustrasjonene som mange folkemusikkartister har i forhold til TONOs behandling av arrangert og nykomponert folkemusikk. Når TONOs styreleder Håkon Berge svarer, klarer han ikke å dy seg, og minner Kvernberg om at hun som første komponist innen folkemusikksjangeren ble tildelt TONOs EDVARDpris for beste nyskrevne folkemusikkverk i 2004 under festivalen ÁRINN i fjor. Men hvordan kommer vi videre?

Riksscene for folkemusikk og folkedans til Schouskvartalet i Oslo?

05/10/05

Utgreiinga om drift og lokalisering av ei riksscene for folkemusikk og folkedans i Oslo-området er no i sluttfasa, og utvalet har konkludert med at det er ønskjeleg med lokalisering i det nye kulturkvartalet som no er under planlegging i Schouskvartalet på Grünerløkka i Oslo. – Det er no opp til sentrale styremakter å leggja til rette for at denne visjonen kan bli satt ut i livet gjennom handsaminga av kulturbudsjettet i haust, skriv Norsk Folkemusikk- og Danselag på sine nettsider.

NFD: – Behov for talentskoleordning i folkemusikk

19/11/04

På vegne av Norsk Folkemusikk- og Danselag kommenterer Jan Lothe Eriksen her det omdiskuterte forslaget om å legge ned ordningen Unge Musikere. – Det er underlig at det nå legges opp til å stryke ordningen fra statsbudsjettet – i stedet for å utvikle den videre til også å omfatte norsk tradisjonsmusikk, som vi her på berget er alene om å ha forvalteransvaret for, sier Eriksen i denne replikken.

NFD: – Kulturministerens krav om mer enn 35% norsk musikk i NRK – et langt skritt i riktig retning!

05/05/04

Norsk Folkemusikk- og Danselag er godt fornøyd med kulturministerens redegjørelse om NRK overfor Stortinget i går. For svak norskandel og dårlig sjangerbredde i NRKs musikkprofil er noe NFD har påpekt lenge. At ministeren nå ber om mer enn 35 % norsk musikk i alle NRKs kanaler, mer egenproduksjon og sjangermessig bredde både når det gjelder programkategorier og sammensettingen innen den enkelte programkategori, oppfatter vi som en klar melding om større sjangerbredde også i musikkbruken i alle NRKs kanaler, skriver NFDs leder Jan Lothe Eriksen i dette innlegget.

– P2 og P2, herr Heldal…

14/01/04

Daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen, er ikke imponert over radiosjef Nils Heldals forsikring om at «P2 fortsatt er P2» og at «trekanalsradioen står som ei påle». I dette svarinnlegget påstår han at Heldal «har problemer med å lese», og at radiosjefen «er kunnskapsløs i forhold til norsk folkemusikk». – Vår påstand er at NRKs lyttere vil tåle å bli utsatt for norsk klassisk tradisjonsmusikk utenfor Folkemusikktimen. Hva tid får vi solo slåttespel eller kveding inn på topp på NRKs spillelister , spør Lothe Eriksen.

Stillinger

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Musikk i Nordland

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Norges musikkhøgskole (NMH)