Arkiv

Jan Lothe Eriksen, Åshild Vetrhus

50 år etter Gammleng: – Fellesskapstanke under press?

31. oktober 2006

Fond for utøvende kunstneres virksomhet feirer 50 år den 14. desember. Norsk Folkemusikk og Danselag hilser fondet og hedrer initativtager Rolf Gammleng med denne artikkelen til Fondets festskrift, signert styreleder Åshild Vetrhus og daglig leder Jan Lothe Eriksen i NFD. Her stiller de spørsmålet: – Er det slik at all fellesskapstanke må vika, eller kan det framleis vera plass for kollektive ordningar i det individualiserte og egoistiske Noreg – anno 2006?

Stillinger