Arkiv

Henrik Holm

Heideggers erotikk som (musikalsk) tankekunst?

6. november 2019

Kanskje Heideggers tankekunst er dypt musikalsk? I Henrik Holms essay introduseres vi for Heideggers tankekunst og det musikalske potensialet som ligger i filosofien hans.

Til forsvar for musikalsk sårbarhet og galskap i høyere musikkutdanning

4. januar 2019

Eller: Da musikken forsvant inn i refleksjonsdiktaturet.

«Jeg forsker over meg selv.»

17. mars 2016

Hvordan kan kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid unngå (språklige) fallgruver?

Brahms til ettertanke

23. april 2015

Tenkende musikere fremførte tankenes komponist slik at lytteren kunne komme til ettertanke, skriver Henrik Holm fra prosjektet Den tenkende musiker.

Hva er musikk?

9. januar 2015

Fra antikkens dager har filosofer undret seg over hva musikk er. I en ny antologi fremlegger Peder Chr. Kjerschow et kildeutvalg av sentrale tekster i fra musikkfilosofiens historie. Men stoler forfatteren på filosofien, spør Henrik Holm.

Det åpne rom og tidens potensial

29. november 2014

Å tilnærme seg kunsten med tanken kan gi musikeren ny innsikt i det å være musiker, skriver Henrik Holm i artikkelen, som er et Heidegger-essay for musikere.

Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst