Arkiv

Halvard Kaasa

Slåttespel og kveding i kommersiell radio – smal sjanger i ein kjempestor marknad

31. mars 2003

– Norsk folkemusikk og dans har blitt ein smal sjanger i ein kjempestor marknad med kulturtilbod der det er vanskeleg for folk flest som ikkje har førehandskunnskap å sjå forskjell på genuin norsk kultur og internasjonale kommersielle tilbod. Dessutan er det vanskeleg for våre kunstartar å slå gjennom i ein slik marknad fordi me har svært små økonomiske ressursar å kjempe med for å gjera oss synlege, sa Halvard Kaasa i si innleiing under Norsk Folkemusikk- og Danselag sitt møte 22. mars om folkemusikken sin plass i kommersiell radio.

Tar Giske hansken?

28. september 2001

Styreleiar i Norsk Folkemusikk- og Danselag, Halvard Kaasa, skriv i septemberutgåva av Kvinten eit sterkt forsvar for Fond for utøvende kunstnere, og ber regjeringa om at fondet blir tilført nødvendige midlar alt denne hausten.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole