Arkiv

Halfdan Bleken

Partipisken i norsk kulturliv

25/05/05

Journalist og programleder i NRKs kulturavdeling, Halfdan Bleken, er sterkt uenig med Ballades redaktør i at det er ufarlig for musikkstudenter å snakke «de rette meningene» midt imot: – Selvfølgelig er det en partipisk i norsk musikkliv, den er sogar mer sviende og effektiv enn i de fleste andre land. Å avvise de tre musikkstudentenes bruk av pseudonymet og deres frykt for å stå frem med sine rette navn blir derfor for lettvint, skriver Bleken. Han fremhever pseudonymet som «en beskyttelse av skribenten, og til fremme for den frie tanke» – og stiller spørsmål om det virkelig er tre musikkstudenter som står bak Flemming Bye-Jacobsen: – Kanskje er det Henrik Hellstenius’, Synne Skouens, Rolf Wallins eller kanskje til og med Jon Øivind Ness’ sanne tanker som skjuler seg bak Flemming Bye-Jacobsen-navnet?, spør Bleken.

Halfdan Bleken svarer: Åpent brev til rektor

12/01/05

– Det jeg har gjort i mitt innlegg, er å påpeke at det ikke er riktig at improvisasjon ikke har en naturlig plass i det klassiske repertoaret. Min påstand om at det kanskje er visse mangler ved et undervisningssystem som bringer frem et doktorgradsarbeide som ser ut til å være fundert på en slik misforståelse kan jeg ikke se at svekkes uansett hvor mange timeplaner og kursopplegg NMHs rektor kan smelle i bordet, svarer Halfdan Bleken på Ballade-tilsvaret fra NHM-rektor Harald Jørgensen.

– Naturlig med improvisasjonsundervisning i klassisk musikk

10/01/05

Doktorand og musiker Stig Roar Wigestrand har i Morgenbladet kommet med skarp kritikk av de statsdrevne høyere musikkskolene i landet. Wigestrand mener utdanningen av nye musikere er for notebunden, og at improvisasjons-treningen glimrer med sitt fravær. En av grunnene til dette er at mye av den klassiske musikken – som Haydn, Mozart og Beethoven – er improvisasjonsfattig i seg selv, mener Wigestrand. Dette er journalist og programleder i NRK P2s musikkavdeling, Halfdan Bleken, sterkt uenig i. – Disse tre komponistene var alle trenede improvisasjonsmusikere, og to av dem var sogar berømte improvisatorer som særlig tiltrakk seg publikum ved denne siden av sin musikkutøvelse. At Wigestrand kan ta doktorgrad i musikk uten å kjenne til dette, er imidlertid bevis godt nok på at hans kritikk av den høyere musikkutdanningen i Norge er berettiget, skriver Bleken i dette innlegget.

– Min eneste agenda er å informere

21/10/03

– Hellstenius forfekter ideen om et musikkliv der vanntette skott skiller genrene, og der fagkunnskap ikke kan anvendes utenfor sitt eget rom. Et musikkliv behersket av en slik tanke vil etter min mening være livsfarlig – for musikken, skriver Halfdan Bleken i dette svaret til Henrik Hellstenius og Jon Øivind Ness, der han også betegner beskyldningen om maktmisbruk som «merkelig».

– Agenda? Hva mener Jon Øivind Ness?

17/10/03

Halfdan Bleken, musikkjournalist i NRK P2, går i dette innlegget hardt ut mot Jon Øivind Ness’ to tidligere artikler her på Ballade. -De få av oss kunst-journalister som gjør alt for å vise og bevare vår uavhengighet, kan ikke tillate at man forsøker å få klistret på oss at vi ikke opptrer fritt-tenkende som meningsdannere eller har skjulte motiver i jobben vår, skriver han blant annet i sitt svar til Ness’ kritikk av Midt i Musikken.

– Den irrelevante fortiden og den guddommelige musikken

03/06/03

«Kanskje en gang i fremtiden får vi skapt en atmosfære i musikklivet, og i kulturlivet som helhet, hvor man kan gjøre noe som det ikke er lov å gjøre idag, og langt mindre si; og som jeg derfor heller ikke sier: Undersøke om feks. nazismen kan ha hatt sider ved seg som har virket positivt befordrende for kunstnere som feks. Geirr Tveitt.» Terje Emberlands bok og hans omtale av Tveitts forhold til den nyhedenske siden av nazismen, har inspirert Halfdan Bleken til refleksjoner rundt forbindelsen mellom verk, komponist og samtid.

– Okkelmo og hans offisielle meninger

11/04/03

Under overskriften «Blekt fra Bleken» tok Trond Okkelmo fra Norsk teater- og orkesterforening til motmæle mot Halfdan Blekens kommentar «Den klassiske musikkens gull og forlorne glitter». Her svarer NRK-medarbeideren, og skriver blant annet: –  Hvis Okkelmo og hans meningsfeller for en stakket stund kunne legge bort sine tall og sine «korrekte» offisielle meninger, så kunne vi spørre dem om hvordan de egentlig observerer den klassiske musikkens tilstand, sett med deres øyne og erfaring fra et langt liv i den klassiske musikkens tjeneste.

Den klassiske musikkens gull og forlorne glitter

04/04/03

NRK-kommentator Halfdan Bleken kommer i dette essayet med et kraftig varsko for den klassiske musikkscenen, som han hevder er preget av ett kunstsyn hvor høytid og stivnethet er det mest iøynefallende, og hvor ikonisering av fortidens store menn og deres verker er målet. Han hevder at det i dag er laber og synkende interesse for denne musikken, samt et stadig eldre publikum. Det klassiske musikkmiljøet gjør etter hans syn alt for å feie dette problemet under et støvete teppe, fordi «alt for mange har altfor mye å tape på at situasjonens alvor kommer frem i lyset». – Den klassiske musikkens hegemoni er brutt, skriver Bleken blant annet. – Og mye tyder på at det er for alltid.