Arkiv

Gøril Sæther

Alle tings musikk

8. mars 2007

– SPUNK er Norges eneste kvinnelige improvisasjonsband, og i deres ører er alle ting musikk. Bandet har eksistert i mer enn ti år, men ønsker fortsatt å gi pipa en annen lyd, skriver Gøril Sæther fra magasinet Fett, i dette intervjuet med SPUNK fra 2006. – Jeg har fått spørsmål om det virkelig er sant at det bare er jenter i SPUNK – og det sier vel litt om hvor uvanlig det er, forteller Maja Ratkje.