Arkiv

Frode Rolandsgard

Tradisjonane med snigle- eller turbofart?

11. januar 2008

Landslaget for Spelemenn og Norsk folkemusikk og danselag arrangerte torsdag et heldags seminar om organiseringen av norsk folkemusikk. Her er en rapport fra seminaret.

– Giske gjev LOK-midlar til Riksscena

3. september 2007

DEBATTINNLEGG: – Overraskinga er stor i folkemusikkmiljøet etter at det i går vart kjend at Giske vil kompensere for bortfallet av LOK-midlane ved å gje ein million ekstra til Riksscena. Korkje styremedlemmer i Riksscena eller folkemusikkorganisasjonane skjønar korleis Riksscena i Oslo kan kompensere noko i høve lokale miljø. Det meiner Frode Rolandsgard i dette innlegget på Folkemusikk.no.

Legg ned organisasjonane!

13. august 2007

DEBATTINNLEGG: Folkemusikkmiljøet har vært inne i en rivende utvikling de siste årene, men organisasjonene har ikke klart å følge opp, hevder Frode Rolandsgard i Landslaget for Spelemenn. I dette innlegget tar han til orde for en helt ny organisering av folkemusikkmiljøet: – Kanskje det riktige er å legge ned alle organisasjonane og teikne organisasjonskartet på nytt? Det er lite som skil organisasjonane ideologisk i dag, mener Rolandsgard.

Klipp og lim-innstilling?

20. desember 2006

Utvalet som har arbeidet med Riksscenen leverte den endelige innstillingen i forrige uke. Frode Rolandsgard i Landslaget for Spelemenn har gjennomgått innstillingen og peker her på en del områder ved denne som han finner problematiske. – For det første meiner eg at utvalet på ein del sentrale punkt har klipt ut utsegn frå høyringssvara og limt dei inn i nye samanhengar, For det andre meiner eg at når utvalet uttalar seg om overbyggjande strukturar i Folkemusikk-Noreg gjer dei dette utan grunnlag i «politiske føringer» frå kulturkomitéen på Stortinget, mener Rolandsgard.

LOK-støtten: – Feil om utgifter

15. desember 2006

Det er feil å hevde at LOK-støtten har vært dyr å administrere, sier Frode Rolandsgard i Landslaget for spelemenn. – Bare 5 % av midlene er brukt til byråkrati, skriver han. Rolandsgard tilbakeviser dermed May Hansens (SV) påstand i gårsdagens Ballade.

Folkemusikken og Tono

7. mars 2006

Landslaget for Spelemenn synes folkemusikere får for lite for komposisjonene sine i TONO-systemet. Artikkelforfatterne Jorun Marie Kvernberg og Frode Rolandsgard stiller også spørsmål ved TONOs syn på de mindre sjangrene: – I ein ingress om at mange musikkorganisasjonar har arrangøravtaler med TONO, skriv medlemsbladet:
«Ja, selv spelemenn, munnspillere og countryfans har sitt eget forbund». Denne formuleringa synest vi marginaliserer smale musikksjangrar, skriver Kvernberg og Rolandsgard. De ønsker seg også større åpenhet rundt TONOs klassifiseringssystem og at bruk av «ikke vernet musikk» skal gå til et fond for folkemusikksjangeren: – Komponisten får vederlag for at han har dikta med utgangspunkt i folkemusikken, – tradisjonsberaren og folkemusikkmiljøet som har take vare på musikken, får ingenting.

– Knut Buen skyt i blinde

14. februar 2006

I et intervju iTelemarksavisa hevder Knut Buen at samarbeidet mellom NRK og plateselskapet ta:lik om å gi ut NRKs arkivmateriale, er å favorisere ett plateselskap framfor andre. – På meg virker det som om en småkorrupt innstilling går igjen, der folk som kjenner hverandre gir hverandre fordeler, sier Buen. Nå svarer Frode Rolandsgård i ta:lik: – I beste fall har han ikkje sett seg inn i saka – i verste fall opererer han injurierande, skriver Rolandsgård i dette svaret..

LFS: – Viktig auke til folkemusikkfestivalane

19. desember 2005

Landslaget for Spelemenn er svært fornøyde med at også folkemusikken får økt støtten fra kulturrådets festivalstøtteordning. – Vi merker oss også at Kulturrådet har gått
bort frå tidlegare praksis om at festivalar må ha vore gjennomført i minst 3 år før dei kan få stønad.Dette gjev nye moglegheiter til små og kreative festivalarrangørar, som då får høve til å vise om dei har livets rett, skriver LfS’ Frode Rolandsgard i dette innlegget.

«Tryllefløyta»: Ein stemningsrapport

20. oktober 2005

Folkemusikk.no var fredag kveld gjestar på premieren på Tryllefløyta på Den Norske Opera, og la samme kveld ut denne stemningsrapporten. – Det var ei storslått framsyning, som kanskje varslar om nye tider for folkemusikken. Mest imponerte fanten og fenta, Odd Nordstoga og Berit Opheim, skriv Frode Rolandsgard i Folkemusikk.no.

Øivind Bergs minnepris til Jan Beitohaugen Granli

9. juni 2005

Landslaget for spelemenn har bestemt at Øivind Bergs minnepris for 2005 skal gå til Jan Beitohaugen Granli. Prisen på 20 000 kroner blir delt ut 12. august i samarbeid med Per Gynt-stemnet på Vinstra.