Arkiv

Dagne Groven Myhren

Dagne Groven Myhren: – Norsk musikk må holdes i hevd

18. mars 2005

– De utvilsomt gode utenlandske dirigentene i senere år har tydeligvis kjent vårt musikalske kulturlandskap for dårlig, skriver folkemusiker Dagne Groven Myhren i dette innlegget om Oslofilharmoniens manglende norske repertoar, som den siste tiden har blitt kritisert fra flere hold. Groven Myhren etterlyser nå norske dirigenter hos Oslofilharmonien. – Musikk må høres, og høres flere ganger. Dersom den blir liggende brakk, blir den glemt, om den er aldri så god, skriver Groven Myhren.

Dagne Groven Myhren: – Skal NRK tjene penger fremfor å tjene folket?

11. september 2003

Litteraturprofessor Dagne Groven Myhren tar her opp signalene om at Kulturkanalen P2 skal mykes opp i retning av mer «rytmisk musikk», hvilket antakelig betyr mer pop og rock også i Kulturkanalen. Hun skriver i den forbindelse: – Jeg kan ikke tenke meg at de mange seriøse og flinke medarbeiderne som NRK har, er særlig lykkelige over tilstanden i øyeblikket. NRKs programskapere skal tydeligvis ikke få lov til å drive allmennkringkasting i folkeopplysningens ånd lenger. Hun stiller videre spørsmål om institusjonen skal tjene penger framfor å tjene folket – og om det er klokt av den lisensfinansierte kringkastingen «å bidra til å undergrave våre felles verdier».

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni