Arkiv

Christian Wadahl Uhlen

Elefanten begynner å ta form

26/08/13

INNLEGG: Vi har i Norge en lang tradisjon og alminnelig politisk aksept for at løsninger kan diskuteres kollektivt. Den retten benytter vi oss av, og vi mener det er legitimt, skriver Christian Wadahl Uhlen.

Moldes elefant

14/08/13

INNLEGG: Det er mulig å forbedre maktbalansen mellom utøverne og tilvirkerne, skriver Christian Wadahl Uhlen i GramArt.

AFP – Artistfattig pensjon

10/04/08

DEBATTINNLEGG: – Vi kan langt på vei støtte Tore Hansen i at AFP-ordningen er en lite solidarisk ordning som artistene i forsvinnende liten grad får ta del i, men vi er ikke enige i at å kjempe for arbeidstakerstatus er veien å gå, skriver GramArt i dette tilsvaret til Tore Hansens innlegg på Ballade. GramArt undrer også på hva Norsk Artistforbund egentlig gjør for å hjelpe sine medlemmer med rådgivning og kurs.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop