Arkiv

Christian Blom

Den fjerde behandling

26. oktober 2006

I den pågående debatten om den klassiske musikkens aktualitet og overlevelse publiserte Ballade nylig et innlegg av dirigent Terje Boye Hansen. Han oppfordret til «å slippe ungdomme løs», og videre: «Fokuser på bredden i norsk musikkliv med ungdommen i sentrum. Da tror jeg at fornyelsen av den sanne musikk kommer som et klassisk musikkick.» Det er dette siste sitatet komponist Christian Blom her griper tak i, når han mener at hele denne debatten er «snublende nær deler av problemet og løsningen»…

Christian Blom: Om TONO-debatten

28. mars 2006

Christian Blom vil rette opp i det han mener er feilinformasjon som har kommet i ordskiftet om TONO på Blalade og i Dagbladet. I den prosessen tar Blom opp noen av Henning Kvitnes sine uttalelser om fordelingspolitikk og stipendutbetalinger, og retter videre fokus på TONOs framtid: – Debatten står om demokrati i Tono, og hvorvidt Tono skal være en kulturpolitisk instans. Jeg vet jo at det er viktig for populærartister å komme fra en underdogposisjon, men det ville være mer fruktbart om poseringen ble forbeholdt promoarbeidet, mener han, og legger til: – Giskes utspill om samtidsmusikere som «slenger dritt» om pop og rock er det nærliggende å tro at kulturministeren har kokt opp selv.

– Belønn originaliteten – uansett sjanger!

27. februar 2006

Finnes det grader av originalitet i musikalske verk? – Ja, mener komponist og fhv. BEK-leder Christian Blom. I dette innlegget understreker han viktigheten av å belønne slik orginalitet, også i TONO-systemet: – Man må kunne skille mellom å så og å høste. Den tunge vegen om å så bør forfordeles, ellers blir det snart lite å høste – og dette er trist, også dette uavhengig av sjanger! Blom tar også til orde for en bedre vektlegging av installasjoner og improvisert musikk: – Begge er felter med tilsynelatende økende aktivitet, de genererer åndsverk fra TONOs medlemsmasse og bør derfor være en ambisjon å få med, mener Blom.

BEK svarer Vinjar

5. februar 2001

Christian Blom er leder ved BEK – Bergen senter for Elektronisk Kunst. I dette åpne brevet uttrykker han sin støtte til NoTAM – og glede over at senteret nylig ble reddet av ekstrabevilgninger fra Norsk kulturråd. Fullt så glad er han ikke for deler av innlegget til komponist Anders Vinjar her i Ballade, som han oppfatter som et forsøk på å «disse» BEKs virksomhet. Han mener at slike utspill kan skade et lite miljø, og snu fokus bort fra det som kan bli et fruktbart nettverk.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena