Arkiv

Bjørn Boge

– Riv ned gjerdene!

9. oktober 2002

– Der utredningen «Populærmusikken i kulturpolitikken var vag, er «Musikkliv og musikkpolitikk» svært analytisk og konkret, mener Bjørn Boge i GramArt. Organisasjonen mener at den nye utredningen bør føre til at hele den statlige musikkpolitikken tas opp til debatt på et bredt plan.

– Kulturrådet må ta popmusikken alvorlig

24. september 2002

– Etter Kulturrådets poputredning kan det aldri mer oppnevnes et utvalg eller organ, som skal befatte seg med populærmusikk, uten at det finnes populærmusikalsk kompetanse i disse. Da mistes all faglig autoritet og troverdighet, skriver styremedlem i Gramart, Bjørn Boge til Ballade.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke