Arkiv

Bendik Hofseth

Fra pirateri til kaperfart

7. mars 2016

Politikere tillater at plattformtjenestene vokser seg til nærmest monopolistiske størrelser som respektløst forsyner seg av kunstverk uten tillatelse. Dette er et hinder for forretningsmessig innovasjon, det er konkurransevridning, skriver Bendik Hofseth i TONO.

– TONO skal være en kulturpolitisk aktør!

2. mars 2006

– Den siste tidens debatt på Ballade-sidene krever noen oppklarende kommentarer, mener leder og nestleder i TONO-styret, Håkon Berge og Bendik Hofseth: – Tore Hansen skriver: ”TONO er et vedelagsbyrå og skal ikke være en kulturpolitisk aktør”. Hvem sier det? Både vedtekter og over 75 års praksis sier noe annet. Tono skal og må være både et avregningsselskap og en kulturaktør, skriver Berge og Hofseth i dette svarinnlegget. Her tilbakeviser de også Frode Gjerstads kritikk om forskjellsbetaling mellom medlemmer og ikke-medlemmer av Komponistforeningen. – Situasjonen i Norge er at så og si alle verk – uavhengig av sjanger – får større vederlag en ”de har spilt inn”. Denne overrislingen av penger muliggjøres av programløse midler fra f.eks.bakgrunnsmusikk, forklarer Berge og Hofseth.

Bendik Hofseth: – Vi står eller faller – sammen

24. februar 2006

Styreleder i NOPA, Bendik Hofseth, synes sjangersvåvinisme-debatten har tatt en fornuftig tørn: – Debatten går i Ballade med utgangspunkt i hvor stor kjeften til en kulturminister kan være og den ender der den ofte ender. Og det er i TONO s aller innerste, ”hemmeligste” og mest misforståtte rom; der hvor bindet med fordelingsreglene ligger. Ingenting er imidlertid bedre enn at en usaklig debatt går over i en meningsfylt ordveksling om viktigere ting og vi i NOPA ønsker en slik debatt velkommen, skriver Hofseth. Han mener den interne diskusjonen i TONO er konstruktiv: – Derfor har vi fram til i dag unnlatt å bruke det offentlige rom som arena for ulike syn på framtidas TONO, skriver Hofseth.

Bendik Hofseth: – NRKs vekst går på bekostning av mangfoldet

14. september 2004

I denne svarartikkelen tar NOPA-styreleder Bendik Hofseth opp hansken radiosjefen i NRK, Nils Heldal, kastet i forrige ukes Ballade. – Forklar fra deres ståsted hva vi gjør feil, hvorledes det vi gjør ikke harmonerer med vårt oppdrag og våre vedtekter og publiser statistikken på Ballade – så kjører vi debatt. I dette åpne brevet til radiosjefen viser Hofseth til Tonos statistikker, og kommer med følgende påstand: – Det kan virke som om NRKs enorme størrelse og stadige vekst går på bekostning av det å reflektere mangfoldet i særlig norsk, men også utenlandsk musikkliv. NOPA-styrelederen kommer også med et spørsmål til radiosjef Heldal: – Hvor store har dere egentlig tenkt å bli, Nils? Og med hvilke musikalske midler har dere tenkt å nå det målet?

Velkomsthilsen fra Essensfestivalen

21. august 2003

Essensfestivalen i Fredrikstad starter opp i dag, og kan nok en gang by på et svært så variert og imponerende program. I den anledning bringer Ballade videre velkomsthilsenen til Bendik Hofseth, som står som arrangør sammen med Øystein Birkeland og Delta K Østfold. – Utgangspunktet for Essens er det nysgjerrige mennesket i oss alle, skriver Hofseth blant annet. – Den kulturelle nomaden, utgått fra markeds-økonomiens nye jeger- og samle-kultur, spiser der det til enhver tid er best forhold. Han griper etter de frukter som i sesongen er de mest smakfulle og næringsrike.

Bendik Hofseth: – Kulturdepartementet må vise mot igjen!

22. mai 2003

Styreleder i NOPA, Bendik Hofseth, gir uttrykk for en meget sterk støtte til Kanal 5 , som han mener er det langt beste alternativet for Norge som musikk- og kulturnasjon. I dette store innlegget skriver han bl.a.: «Kjære kolleger i kulturdepartementet, kjære politikere, vi i musikkbransjen ønsker å fylle dere med nytt mot slik at dere igjen velger bort P4 og velger den kanalen som har den best profilerte intensjon for norsk musikk! Den heter denne gang kanal 5. Dere skar igjennom ved sist tildeling, viste politisk mot og vilje med en basis i gjenkjennelige grunnverdier. La oss håpe dere gjør det igjen!»

Norsk musikkliv støtter Kanal 4

6. januar 2003

NOPA, Norsk komponistforening, FONO og Musikernes fellesorganisasjon uttrykker stor glede over at Kirke- og Kulturdepartmenet valgte å gi konsesjonen for riksdekkende radio til Kanal 4, som har lovet at minimum 35% av musikken skal være norsk. De fire interesseoragnisasjonene utrykker i denne korte kommentaren håp om at kanalen også vil ta vare på mangfoldet, i en radioverden som blir stadig mer ensrettet.

NOPA: – Vi er under beleiring

21. oktober 2002

NOPA – Foreningen for norske komponister og tekstforfattere – har nå levert sin høringsuttalelse vedrørende Norsk kulturråds utredning «Populærmusikken i Kulturpolitikken». – Vi er under beleiring av utenlandsk kultur, og populærkulturen er den mest anvendte ammunisjon, skriver Bendik Hofseth i sin kommentar. – Det finnnes ikke infrastruktur, industri eller kompetanse innen uavhengig sektor til å konkurrere på likefot med de utenlandske aktørene. Han hevder videre at det er svært lite igjen av den uavhengige norske plate- og musikkforlagsindustrien, og at kulturarbeidere som ikke ønsker å være «en del av det markedet som har salgstall som sin største og eneste ledestjerne», tvinges til å bedrive «geriljavirksomhet, motstand mot det stadige trykket av globalisert kultur».

Digitale festivaler og konserter