Arkiv

Atle P. Gundersen

Hva med lyttingen?

14. mai 2013

INNLEGG: Hvorfor er det ikke TONO som eier WiMP, spør Atle Pakusch Gundersen.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur