Arkiv

Asbjørn Schaathun

En “musiker” i vid forstand

29. oktober 2014

Siden 1996 har han representert og for en stor del alene utformet, et gjennomtenkt og dyptpløyende studium på komposisjonsmusikkens område, skriver Schaathun og Hedstrøm om Morten Eide Pedersen.

More is less

21. september 2011

Asbjørn Schaathun var leder i juryen for Arne Nordheims komponistpris. Dette er talen han holdt til årets vinner, Trond Reinholdtsen.

– Reisen innover tar tid

23. september 2009

FESTTALE: Magnar Åm har gjennom en stor produksjon hverken skjelet til motemessige eller sentralistiske forestillinger om hva en komponist skal eller bør være, sa Asbjørn Schaathun i sin tale til årets Nordheim-prisvinner.

Søker ikke status quo

20. august 2009

Kreativitetens fremste kjennetegn er uforutsigbarhet, sa Norsk Komponistforenings leder Asbjørn Schaathun under åpningen av Happy Nordic Music Days onsdag.

Karlheinz Stockhausen (22. august 1928 – 5. desember 2007)

20. desember 2007

MINNEORD: Den 5. desember døde Karlheinz Stockhausen, ifølge ryktene sittende ved sitt skrivebord mens han komponerte. Sannsynligheten for at dette skulle inntreffe var stor, han arbeidet som en annen Gustav Vigeland, så og si alle sine våkne timer i de siste seksti årene av sitt liv. Tett innpå fire år etter fullføringen av Licht (1977-2003), som består av en opera for hver ukedag, dør han altså, arbeidende. Det skriver Asbjørn Schaathun i dette minnordet om Karlheinz Stockhausen som gikk bort i desember i år.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum