Arkiv

Arnfinn Bjerkestrand

MFO: – Følg opp operaens budsjetter

27. oktober 2004

Det har vært mye snakk om hvilken nasjonalitet steinen i operaen skal ha – i dette innlegget oppfordrer MFO-formann Arnfinn Bjerkestrand til «like stort engasjement og betalingsvilje når operaen skal ta fatt på sitt egentlige oppdrag; produksjon og formidling av opera og ballett». – Jeg vil få appellere til Stortinget om å følge opp operaens driftsbudsjetter, slik at vi får oppleve et operahus som kan vise seg fram med kvalitet også på scenen, skriver Bjerkestrand.

MFO: – Mer kulturpolitikk takk, herr statssekretær!

17. august 2004

– Dette har vært løftenes år. Først kom kulturløftet, og så fikk vi mullaløftet. Nå har statssekretær Yngve Slettholm i Kultur og kirkedepartementet tatt for seg AP, SP og SVs kulturløfte nok en gang. Det er egentlig ganske morsomt, fordi hver gang han prøver å ta livet av løftet, ender han opp med å blåse mer liv i det, skriver forbundslederen for Musikernes Fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand i dette innlegget.

– Nyheten består i APs, SVs og SPs kulturoffensiv, sier Bjerkestrand

31. mars 2004

Kulturkomitéen har nå lagt fram sin innstilling til St.meld. nr. 48 (2002 – 2003): «Kulturpolitikk fram mot 2014». – Innstillingen er sikkert like velment som selve meldingen, men med unntak av Arbeiderpartiets, SVs og Senterpartiets felles kulturpolitiske offensiv, er det ikke mye nytt å lese fra komitéens penn(er), skriver Arnfinn Bjerkestrand i denne omfattende kommentaren til komitéens innstilling, der MFO-lederen går gjennom avsnittene som gjelder bl.a. symfoniorkestrene, de profesjonelle musikkorpsene og kulturskolen.

– MFO har viljen – og sammen er vi makt!

24. mars 2004

Det skriver Arnfinn Bjerkestrand, som her svarer på Jan Gunnar Hoffs innlegg rundt frilansmusikernes stilling. MFO-lederen takker for konstruktive innspill, og deler Hoffs overbevisning om at garantiinntektsordningen for utøvende musikere «må styrkes, ikke svekkes slik regjeringen legger opp til». MFOs fagutvalg for frilansere leverer stadig innspill og utfordringer som forbundets ledelse prøver å leve opp til, skriver Bjerkestrand, som ellers påpeker at man alltid kan bli bedre, men at det hjelper å trekke i flokk.

MFO krever mer fokus på frilanserne i kulturmeldingen

19. mars 2004

Musikernes fellesorganisasjon har overlevert et notat om frilansmusikeres trygderettigheter til medlemmer av Stortingets kulturkomite. Målet er at Stortinget skal ta grep om disse problemområdene i forbindelse med behandlingen av regjeringens kulturmelding i vår. – Blant yrkesaktive utøvende kunstnere i Norge er frilanserne i klart flertall. Samtidig har disse utøverne langt svakere lovfestede rettigheter enn kolleger i faste stillinger, sier MFO-leder Arnfinn Bjerkestrand. Nå kan du lese hele notatet til kulturkomiteen her i Ballade.

Arnfinn Bjerkestrand, MFO: – Kulturfiendtlig kulturbyråd i Oslo

10. mars 2004

Musikernes Fellesorganisasjon inviterer førstkommende fredag til kulturpolitisk frokostmøte, i anledning overrekkelsen av et opprop fra over 40 organisasjoner i kulturfeltet. I mellomtiden er forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand hoderystende over kuttene som har rammet det levende kulturlivet i hovedstaden. – Det spiller forsåvidt ingen rolle om kulturbyråd Anette Wiig Bryn er kulturfiendtlig innstilt, eller om hun ganske enkelt er grunnleggende inkompetent på det området hun er satt til å forvalte, skriver Bjerkestrand, og fortsetter: – Resultatet er uansett at Oslo som Europeisk kulturby må være årets korteste og dårligste vits.

Blått lys for musikk- og kulturskolene?

19. januar 2004

I disse dager behandler Stortinget Stortingsmelding nr. 39, » Ei blott til lyst», hvor det blant annet diskuteres regjeringens forslag om å fjerne taket på foreldrebetalingen i musikk -og kulturskolene. I juni 2003 vedtok Stortinget å fjerne øremerkingen av statstilskuddet til drift av disse og Arnfinn Bjerkestrand, leder i Musikernes Fellesorganisasjon, påpeker at denne utviklingen strider mot selve grunntanken bak opprettelsen av musikk- og kulturskolene. – Dersom familiene må betale mer for å ha barn i kulturskolen, rammer dette de svakeste, skriver han i dette innlegget.

– Uforståelig kritikk fra Hansen

8. september 2003

– Med bakgrunn i Martin Schankes hardtslående debatteknikk innledet jeg et møte i Kulturkirken Jakob 2. september med følgende retoriske spørsmål: Er det for lite håndgemeng i norsk kulturpolitikk? Muligens er det dette som har inspirert Tore Hansen når han i sitt innlegg i Ballade 5. september lar svingslagene suse over alt og alle, skriver Arnfinn Bjerkestrand i dette tilsvaret til Tore Hansen i Norsk Artistforbund – et tilsvar som for øvrig ender med et John Lennon-sitat.

MFO: – Kulturmeldingen må føre til et løft for profesjonelle kunstnerne

1. september 2003

– Kulturmeldingen er et skritt i riktig retning med svært mange positive intensjoner for våre medlemmer, sier Arnfinn Bjerkestrand leder for Musikernes fellesorganisasjon. – Dette gir forventninger om at det følges opp med reelle budsjettøkninger i tiden som kommer. Av hovedsaker kan vi nevne intensjonene om å øke bemanningen i en rekke symfoniorkestre. Festivaler og konsertarrangører skal også prioriteres, og det samme gjelder de økonomiske rammevilkårene for ensemblene. Videre merker vi oss innkjøpsordningen for fonogrammer, og den betydelige satsingen på kirkemusikk.

MFO: – Sjokkmelding fra Regjeringen

5. februar 2003

Torsdag 6. februar går Utdanningsforbundet til streik fra klokken 12.00 og ut dagen, i protest mot at regjeringen overfører forhandlingsretten fra staten til kommunene. Samme dag blir det demonstrasjoner og markeringer landet over. Også MFO reagerer med «vantro og harme» på vedtaket, og oppfordrer sine medlemmer i skoleverket til å delta i den politiske streiken.

Stillinger

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS