Arkiv

Arild Pedersen

Fra den filosofiske sidelinjen

06/05/15

Arild Pedersen presenterer ni punkter til bruk i Hellstenius’ musikalske missekonkurranse.

Annengangs?

24/03/15

Det finnes overveldende materiale i musikkhistorien som motsier Thommessens tese om at ”annen gang er annenrangs”, skriver Arild Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter