Arkiv

Annabel Guaita

(U)stabile tilstander: På vei mot nye uttrykk gjennom kunstnerisk forskning

7. mars 2019

På Griegakademiet i Bergen pågår et treårig kunstnerisk forskningsprosjekt som konsentrerer seg om fortolkning og stildannelse i et musikalsk verk.

Grieg – hva nå? Om forskningens flerstemmighet

15. juni 2018

I dag ville Edvard Grieg fylt 175 år. Hva står han egentlig for i dag og er det mulig – og nødvendig å frigjøre komponisten fra eldre oppfatninger, spør Annabel Guaita.

Inntrykk av uttrykk

1. oktober 2013

ANMELDELSE: Når det blir for mye av for lite — og det å ville Schubert. Annabel Guaita gjør en personlig vandring gjennom to av Trondheim kammermusikkfestivals dager.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)