Prisinfo
50 - 100 -150 - 200
Billetter

Sted
Bergen Kjøtt (2. etasje)
Nettside

Om arrangøren

Spectro Duo, ny Musikk BergenKalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 kl. 20:00

Spectro duo er en spennende duo som fokuserer på droner, noise, overtoneslag, glitches, transformasjon av feltopptak, mikrotonalitet og ikke-vestlige stemmesystemer.

De er drevet av kunstnerisk uttrykk og sosial bevissthet, og har som mål å inspirere publikum med mangfoldige og fengslende verk og introdusere nye måter å se samfunnet og verden på. Turneens navn, «Trailblazers», oppsummerer musikernes erfaringer som immigranter som reiser mellom ulike land og finner en kreativ base i Norge.

🔔Onsdag, 28. Februar, kl. 20:00 pă Bergen Kjøtt (2. etasje)

‘Travelers’ består av komposisjonene Pathway, Stowaway og Lost og bruker materiale fra feltopptak gjort 17. mai 2020 under feiringen av Norges nasjonaldag. Komposisjonene handler om å finne seg til rette i nye samfunn, om ukjente skikker og om å håndtere endringer som følger av lydene som ensemblet tolker på nytt.
Martyna Kosecka – stemme, synther, objekter og elektronikk
Idin Samimi Mofakham – elektrisk gitar, altsaksofon
Turneen er støttet av Norsk kulturråd og Ny Musikk Bergen.

TILKOMST
Bergen Kjøtt har tilkomst fra gatenivå, tar imot servicehunder og har toalettfasiliteter tilgjengelig for alle kjønn og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Besøkende med rullestoler har tilgang til 2. etasje Fabrikkhallen gjennom sideinngangen på baksiden av bygget og heisen fra gatenivå – med veiledning fra personalet i Bergen Kjøtt (sideinngangen er via en rampe opp til en trinnhøyde på +/-2 cm. Alle dører for ruten ovenfor har en bredde på min. 110 cm).
Ledsagere har gratis adgang, men må registrere seg i forkant av arrangementet.
Mer informasjon: https://www.bergenkjott.org/kontakt

VELKOMMEN
Bergen Kjøtt støtter aktivt opp om et antirasistisk, inkluderende miljø fritt for trakassering og diskriminering. Alle kjønn, alle bakgrunner og funksjonsevner hos artister, ansatte og publikum blir verdsatt og respektert hos oss. Velkommen!

_________________________________

Spectro Duo’s musical focus is on drone, noise, beat phenomena, glitch, field recording transformation, microtonality and non-European modalities. As an ensemble driven by artistic expression and social awareness, they aim to inspire audiences with diverse, captivating works and introduce new ways of looking at society and our world. The name of the tour, «Trailblazers», encapsulates the musicians’ experiences as immigrants travelling between different countries and finding a creative base in Norway.

The ensemble will promote their first EP «Travelers» and play it live for you together with the piece «Inevitable Disintegration»! Also, a special improvisation from the ensemble’s NoisyNightElectroacoustic series will be played that evening! Look forward to a lot of drones, noises, microtones and field recording sounds!

«Travelers» consists of the compositions Pathway, Stowaway and Lost and uses material from field recordings made on 17 May 2020 during Norway’s National Day celebrations. They are about finding one’s way in new communities, unfamiliar customs and dealing with changes brought about by the sounds reinterpreted by the ensemble.

Martyna Kosecka – voice, synths, objects & electronics
Idin Samimi Mofakham – electric guitar, alto saxophone

The tour is supported by Arts Council Norway and ny Musikk Bergen.
www.spectroduo.com
https://www.facebook.com/SpectroDuo
https://spectroduo.bandcamp.com/

ACCESS
Bergen Kjøtt has access from street level, welcomes service dogs and has toilet facilities available for all genders which are wheelchair accessible.
Visitors with wheelchairs have access to the 2nd floor Fabrikkhallen venue via the elevator from street level (the side entrance is via a ramp up of 1-2cm; all doors for the route above have a width of min. 110 cm).
Companions have free admission, but must register in advance of the event.
More information: https://www.bergenkjott.org/kontakt
WELCOME
Bergen Kjøtt actively supports an anti-racist, inclusive environment free from harassment and discrimination. All genders, backgrounds, needs and abilities of our artists, employees and audiences are valued and respected here. Welcome!