Prisinfo
Fullpris: 350, – Honnør: 250, – Student og barn: 150, –
Billetter

Sted
Kulturkirken Jakob
Nettside

Om arrangøren

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival og Det Norske JentekorKalender

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

EYOLF DALE TRIO

17/04/2024 Kl. 20:00

Vestland

OKTAN med Georg Buljo Trio og Det Norske Jentekor

21/10/2021 kl. 19:30

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival inviterer til høstkonsert med Det Norske Jentekor under ledelse av Anne Karin Sundal-Ask og Georg Buljo Trio. Samiske Georg Buljos vakre verk OKTAN er skrevet til Det Norske Jentekor og dirigent Anne Karin Sundal-Ask. Teksten er basert på samiske tradisjoner med musikalske virkemidler fra joiketradisjonen. Koret skal ikke joike, men musikken vil ha elementer fra joiken. Verket vil veksle mellom kor a cappella, partier hvor koret er i fokus med musikerne i bakgrunnen og partier der Buljo og musikerne vil være i fokus og koret akkompagnerer.

Med OKTAN ønsker Georg Buljo å belyse det å være menneske i et fellesskap. I den samiske tradisjonelle levemåten bruker man ordet siida om hvordan man organiserer storfamilien bestående av familier som samarbeider om næring. Et annet sosialt aspekt ligger i begrepet verdde. En verdde er en god hjelper, en ekstra god venn som bidrar med arbeid og støtte ved behov, uten å være en del av familien. Funksjonen er gjensidig og går begge veier. Disse sosiale aspektene vil bringes inn i det musikalske som sosiale referanser til samhold og menneskelig gjensidig avhengighet.

Velkommen til en vakker høstkonsert i Kulturkirken Jakob med Det Norske Jentekor under ledelse av Anne Karin Sundal-Ask og Georg Buljo Trio, med Buljo selv som musiker og joiker.