Prisinfo
350
Billetter

Sted
Nynorskens hus
Nettside

Om arrangøren

EngegårdkvartettenKalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Haydn på 123 – Jesu syv ord på korset

14/11/2021 kl. 15:00

ENGEGÅRDKVARTETTEN SPILLER DEN STEMNINGSFULLE KVARTETTEN «SYV ORD PÅ KORSET». UNGDOM FRA DEN MANGFALDIGE SCENEN TOLKER JESU SINE SISTE ORD MED KORTE ISCENESETTELSER.

Syv satser skrevet til ettertanke over hvert av Jesu siste ord på korset. Strykekvartetten har opus nr. 51 og er kjent som «Jesu, syv siste ord på korset». På denne ettermiddagen, vil syv ungdommen fra Den mangfaldige scenen tolker Jesu sine ord.

«Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør.» Lukasevangeliet 23:34
«Idag skal du være med mig i Paradis.» Luk. 23:43
«Kvinne! se, det er din sønn»; «Se, det er din mor.» Johannesevangeliet 19:26-27
«Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» På arameisk Eli, Eli, lema sabachtani? Matteusevangeliet 27:46,
Markusevangeliet 15:34
«Jeg tørster.» Joh. 19:28
«Det er fullbragt.» Joh. 19:30
«Fader! i dine hender overgir jeg min ånd!»