Prisinfo
Gratis
Billetter

Sted
Levinsalen, Norges musikkhøgskole
Nettside

Om arrangøren

Norges musikkhøgskoleKalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Abjad Dream av Idin Samimi Mofakham (urfremføring)

25/03/2022 kl. 18.00-19.15

Abjad Dream for piano og elektronikk
(urfremføring)
Martyna Kosecka (piano)
Idin Samimi Mofakham (elektronikk)

Musikken fra middelalderens Iran ble notert med et system ved navn Abjad. Teoretikere og musikere fra perioden pleide å la hver enkelt bokstav fra alfabetet høre til en enkelt fingerposisjon på instrumentenes gripebrett, og den nøyaktige avstanden mellom intervallene ble uttrykt i tall.
Som stipendiat ved Musikkhøgskolens ph.d.-program for kunstnerisk utvikling, Samimi Mofakham har funnet mange musikkverker skrevet i Iran mellom det 9. og det 15. århundret. Arbeidet med å oversette denne måten å organisere tonene på og det teoretiske innholdet i bøkene, til det moderne, europeiske notasjonssystemet, ga ham ideen om en reise gjennom de ulike stemmingene. Ved å slå sammen funnene har han skapt sitt eget lydlige rom – sin egen Abjad-drøm – som har blitt til en trygg, magisk, men unaturlig forlokkende og unik melodisk verden.

Om komponisten:
Musikken til den iranske komponisten / utøveren, Idin Samimi Mofakham (* 1982), er dypt basert på den tradisjonelle og regionale musikken i hjemlandet. Siden 2015 utviklet han sitt eget musikalske språk basert på middelalderens persiske stemningsystemer, just intonation og psykoakustikk. Idin er medstifter og kunstnerisk leder av Spectro Centre for New Music siden 2013, sammen med den polske komponisten og dirigenten Martyna Kosecka. Siden 2015 fungerer han som medstifter, styremedlem og seniorkurator for Teheran Contemporary Music Festival, den eneste internasjonale musikkfestivalen med fokus på samtid og eksperimentell musikk i Iran.
Siden 2019 har han vært kunststipendiat ved Norges musikkhøgskole, og har arbeidet med persiske middelalders stemningsystemer og dets kreative bruk i komposisjon.

Om utøveren:
Martyna Kosecka er en polsk komponist, dirigent, utøver og forsker innen ny musikk, bosatt i Norge siden 2019. Hun studerte komposisjon og orkesterledelse ved musikkakademiene i Kraków og Katowice i Polen. Gjennom sine sterke bånd til iransk kunst og kultur er hun engasjert i å fremme iransk samtidsmusikk gjennom aktiviteter fra det samfinansierte Spectro Centre for New Music og i kunstnerisk samarbeid med Tehran Contemporary Music Festival. Gjennom sin musikk, eksperimenterer hun med alternative former for stemming, mikrotonalitet, og elektroakustisk behandling av lyd. Med engasjement og nysgjerrighet, leker Kosecka med oppfattelser av tid og fokuserer på å hente ut klanglige kvaliteter fra hver individuelle lyd gjennom en mikroperspektivisk tilnærming. http://www.martynakosecka.com