Stipend & Støtte

Betalt innhold. Din virksomhet kan også få en presentasjon, kontakt oss.

Legat

Gunvor og Sigvart Ellingsens legat

Av ovennevnte legat kan det tildeles legatporsjoner til begavede norske musikkstuderende som sikter mot en solistkarriere. Personer hjemmehørende i Bergen eller på Karmøy gis preferanse. Legatporsjoner kan blant annet anvendes til videregående musikkstudier, økonomisk bistand for innkjøp av instrument m.v. Søknad på fastsatt skjema må være innkommet til legatet v/adv. Peter Frølich, Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA, Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen. Postadresse: Postboks 1233 Sentrum, 5811 Bergen Skjema fås ved henvendelse til Unni Henriksen, tlf 55 21 52 11 Epost: unr@wr.no Frist 1. juni d.å.

Stipend

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat

Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge utlyser årlig et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester. Programmets formål: • å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester. • å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt. • å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk. • å videreutvikle Trondheim Jazzorkester. Prosjektet har en total ramme på kr 1 mill.kr. som inkluderer urpremiere under Moldejazz samt påfølgende turne om høsten.

Til hjemmeside ...

MFOs vederlagsfond

Utøvende musikere og artister kan søke MFOs vederlagsfond om støtte til egne prosjekter, slik som innspillinger, turneer og konserter. Det kan også søkes om studie- og/eller reisestipend. Fondets styre kan etter en nærmere vurdering også behandle andre søknader og tildele støtte til yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister og allment arbeide for å styrke rettsvernet for utøvende kunstnere nasjonalt og internasjonalt, samt opplysnings- og informasjonsarbeid om utøvende kunstneres rettigheter. Det gis ikke støtte til studenter, studieløp eller komponering og utvikling av materiale. Det gis heller ikke støtte til drift av management, plateselskap o.l. MFOs vederlagsfond har løpende søknadsfrist og søknadene behandles av fondets styre fire til seks ganger per år. Datoer for styremøtene offentliggjøres på MFOs nettsider.

Til hjemmeside ...

Norsk Folkemusikkfond

FolkOrg lyser ut midlar gjennom Norsk Folkemusikkfond. Løyvingar frå fondet kan verte gitt til einskildpersonar, grupper, spel- og dansarlag ol. Norsk Folkemusikkfond skal stø arbeidet med å granske og verne om den kulturverdien ein har i den norske folkemusikken, bygdedansen og dei gamle folkemusikkinstrumenta, slik at tradisjonane vert tekne vare på, brukte, gjort kjende og ført vidare på ein naturleg måte. Arbeidet skal fyrst og fremst vere dei eldre formene, stoff av særleg verd og interesse, og stoff som har ei svak og utsett stilling.

Til hjemmeside ...

Støtteordninger

Rådet for folkemusikk og folkedans

Rådet for folkemusikk og folkedans støtter prosjekter rettet mot nettopp folkemusikk og folkedans. Rådet har to støtte ordninger: Prosjektmidler og små og raske midler. Søknadsfristen for prosjektmidler er 15.mars og 1.oktober. Søknader om små og raske midler har løpende søknadsfrist. Søknader må sendes på eget skjema. For mer informasjon se Rff sin søknadsportal.

Til hjemmeside ...

Musikkutstyrsordningen

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. To ganger i året gir Musikkutstyrsordningen ut tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler med formål å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, samt gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Til hjemmeside ...

Komponistenes vederlagsfond

Støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend. Fondets formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre.  

Til hjemmeside ...