– Det bør ikke være medlemskapet i interesseorganisasjonen som teller, men det at man er andelshaver, seier Susanna Wallumrød, som er den første uavhengige andelshavar som har plass i TONOs styre.

Susanna Wallumrød (2008)

Av Ida Habbestad

Laurdag 6. juni heldt TONO årsmøte – det første der alle TONO sine stemmeberettiga andelshavarar hadde rett til å delta.

Her vart tre av ni styremedlemer valt inn på frie plassar – altså uavhengig av medlemskap i interesseorganisasjonane NKF (Norsk Komponistforening), NOPA (Norsk Forening For Komponister og Tekstforfattere) og NMFF (Norsk Musikkforleggerforening).

Mellom styremedlemene i den frie gruppa er Susanna Wallumrød den einaste ikkje-organiserte og dermed første uavhengige andelshavar i TONO-styret.

— Jeg har vært veldig opptatt av at andelshaverne i TONO – alle som bringer penger inn til organisasjonen – skal ha lik mulighet til å dele dem, svarer Wallumrød på spørsmål om kva som vil vera hennar viktigaste sak i styret.

— Jeg føler at det med representantskapet som har vært til nå, ikke har vært en god nok sjanse for det. Det bør ikke være medlemskapet i interesseorganisasjonen som teller, men det at man er andelshaver. Der har vi fremdeles en vei å gå.

Vil gjenspegla medlemsmassen
I intervju med Ballade nyleg, viste musikar og TONO-medlem Helge Sten til tal som seier at det i TONO er nesten like mange uorganiserte andelshavarar (323 stk) som organiserte i NOPA (350 stk).

— Det er nok flere årsaker til at det er mange ikke-organiserte TONO-medlemmer, seier Wallumrød.

— Selv har jeg ikke følt behov for å være medlem i en av organisasjonene. Det er ikke bare opp til meg; musikken jeg holder på med gjør det uaktuelt å være medlem i enkelte av organisasjonene. Uansett tenker jeg at det som betyr noe i denne sammenhengen er at jeg er et virksomt medlem av TONO.

Det ligg i det sakens natur at dei mange ikkje-organiserte medlemma ikkje har felles samlingspunkt, og at det dermed er uklårt om dei har felles ynskje. Likevel trur Wallumrød at det vil vera tydeleg kven ho representerer, og at ho kan bidra til arbeid som vil vera av felles interesse for dei uavhengige.

— Jeg regner med at det er noen ting man kan se som felles. Jeg er jo en skapende og virksom komponist og tekstforfatter, og har rettigheter i forhold til det som er felles for flere, uansett hva man holder på med og hvordan man gjør det.

Har dei ikkje-organiserte interesser som ikkje er ivareteke av dei andre foreningane?

— Det vet vi ikke, vi har aldri hatt muligheten til å finne ut av dette. I TONO er det mange som aldri har fått sjansen til å stemme over vedtak eller å sitte i styret. Jeg mener at alle andelshaverne skal kunne stemme inn dem de vil at skal representere seg selv. Og jeg tror vi hadde fått en enda større bredde i styret om alle de frie plassene faktisk var fylt av uorganiserte andelshavere – at man ikke resirkulerte mellom de andre foreningene, seier Wallumrød:

— Men det er ikke nødvendigvis slik at plassene som er frie, danner en gruppe som vil stå i mot de andre. Jeg mener bare at styret skal gjenspeile den aktive medlemsmassen, at det er slik et demokrati skal være.

Vala må vera demokratiske
Når det har vore snakk om fordeling av TONO-midlar har mykje motstand mot å gjera om på systemet for fordeling av midlar bunna i redsla for at midlar vil forsvinna ut av landet, og at det kan verta tøffare å arbeida med uttrykk som er smale.

Korleis stiller du deg i høve dette?

— Jeg forstår at man er redde. Spørsmålene er veldig aktuelle i dag, siden det helt sikkert kommer til å skje endringer i pengestrømmen. Det synes jeg selvfølgelig er dumt, men pengene som kommer inn må deles på en lik måte.

— TONO er ikke noe statlig organ, den har ikke ansvaret for det smale. TONO kan gjøre kulturpolitiske valg, men da bør de springe ut av en demokratisk prosess. Den trenger ikke være styrt av populistiske eller markedspolitiske retningslinjer, men alle må få en lik sjanse til å bestemme, seier Wallumrød.

Forutan ei meir demokratisk fordeling av midlar; kva meiner du er viktige utfordringar for TONO i tida framover?

— På mange måter fungerer TONO bra, men det har vært en veldig lukket organisasjon. Jeg tror at TONO har mye å tjene på å satse på bedre informasjon til medlemmene sine, så det blir mulig å forstå organisasjonen og og engasjere seg i den. Også der er det et stykke vei å gå, seier Wallumrød.

Wallumrød er eitt av ni styremedlem i TONO. Oversikt over det nye styret finn du her.

Publisert:

Del: