Komponist Yngve Slettholm, som i mange år har hatt en rekke fremtredende verv i norsk musikkliv, blir statssekretær for kulturminister Svarstad Haugland. Slettholm har blant annet vært president i Ny Musikk, viseformann i Norsk Komponistforening, og er for tiden styreformann i Komponistenes Vederlagsfond og styremedlem i TONO. – Dette kan bli et klart løft for norsk kulturliv, mener en entusiastisk Glenn E. Haugland i Norsk komponistforening.

Yngve Slettholm

Yngve Slettholm (45) har sittet fem år i fylkesstyret i Kr.F., og er nå andre nestleder i Oslo Kr.F. I sitt sivile liv er han komponist og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole, der han har undervist i fagområdene komposisjon og satslære/komposisjonsteknikker.

Slettholm har innehatt flere tillitsverv, bl.a. som president i Ny Musikk, styremedlem og viseformann i Norsk Komponistforening, prorektor ved Norges musikkhøgskole, styremedlem i Norsk Musikkfond, og styremedlem/ nestformann i Ultima-festivalen. For tiden er han styreformann i Komponistenes Vederlagsfond og styremedlem i TONO.

Yngve Slettholm tok i 1977 faglærereksamen ved Norges musikkhøgskole og i 1980 diplomeksamen i komposisjon samme sted med Finn Mortensen som lærer. Som Fulbright-stipendiat 1986-88 studerte han teori, musikkhistorie og komposisjon ved State University of New York at Buffalo med Morton Feldman som komposisjonslærer. Han tok sin PhD (Doctor of Philosophy) i komposisjon i 1989. Han har mottatt flere priser for sine verk, foruten en rekke studie- og arbeidsstipendier. Slettholm kan vise til en allsidig undervisningspraksis, som strekker seg fra instruktør- og dirigentvirksomhet i korpsbevegelsen via skoleverket til hans nåværende stilling som førsteamanuensis i komposisjon og satslære ved Norges musikkhøgskole.

Yngve Slettholm har vært kontinuerlig aktiv som komponist siden 1980. Han har skrevet musikk for de fleste typer besetninger: orkester-, korps- og kammermusikk, solo- og korverk. I de senere år har Slettholm vært meget opptatt av forholdet mellom musikk og tid. Han mener at en viktig erkjennelse i nyere tid er at den lineære, målrettede tidsoppfatning ikke er den eneste mulige. Dette avspeiles i det 20. århundres musikk, som ikke bare har søkt løsrivelse fra målrettet tonalitet og periodisitet, men også fra målrettet form. I hans egen musikk har dette bl.a. ført til en konsentrasjon om klanglige nyanser og et mer innadvendt uttrykk.

I lys av Slettholms bakgrunn har utnevnelsen av ham som statssekretær vakt glede over store deler av det norske musikklivet. Den aller raskeste reaksjonen kom fra Norsk Komponistforening som alt i 12-tiden sendte ut følgende pressemelding:

— Norsk Komponistforening har store forventninger til den nye regjeringen, og er spesielt glade for at en skapende kunstner for første gang inntar en betydningsfull politisk posisjon i Kirke og Kulturdepartementet. Yngve Slettholm er en av landets dyktigeste komponister og hans inntreden i Kulturdepartementet betyr at departemntet får en kreativ og kompentent statssekretær med dypgående innsikt og erfaring fra grasrota i kulturlivet. Kombinasjonen av en tung partileder som kulturminister og en skapende kunstner som statssekretær vil gi Kirke og Kulturdepartementet en tyngde og slagkraft som det er grunn til å glede seg over.

Publisert:

Del: