Forsker på forholdet mellom musikk og medier.

Yngvar Kjus, © Yngvar Kjus

Yngvar Kjus er tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, Universitet i Oslo. Han har forholdet mellom musikk og medier som forskningsfelt.

Kjus leder for øvirg forskningsprosjektet MUSEC – Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor. Prosjektet ser spesielt på utfordringer knyttet til opphavsrett og pengefordeling når musikk formidles via nye medier og over landegrenser. Målet er å utvikle en dialog med musikkbransjen som vil gagne artister og deres støtteapparat.

– Jeg har PhD fra Institutt for medievitenskap (IMK) men var postdoktor ved Institutt for musikkvitenskap (IMV), noe som passer bra for min ambisjon om å utforske forholdet mellom musikk og medier. Dette gir meg anledning til å inspireres av fagfolk fra to sterke institutter, sier Kjus til instituttets nettsider.

Publisert:

Del: