De seks stykkene som velges ut fra Norge vil bli presentert på festivalen 2.-8. november 2017.

ISCM

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig festivalen World Music Days.

2. – 8. november 2017 er Vancouver, Canada vert for festivalen og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert.

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut seks stykker blant de innsendte forslagene fra Norge. Stykket kan være fra så langt tilbake som 2006, men prioritet vil bli gitt stykker fra 2011 og senere, og som helst er 12 minutter eller mindre. Frist for innsending er 31. oktober.

Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 15. november.

Publisert:

Del: