Wavecamp er en nordisk musikkteknologisommerleir for ungdom i den videregående skolen. Påmeldingsfrist er 15. juni. Wavecamp skjer på Marienlyst skole i Oslo i august.

Telefonkabler

På WaveCamp får man mulighet til å lære alt fra lydopptak og redigering til improvisasjon med datamaskin. Leiren vil foregå på Marienlyst skole i Oslo, som ligger like ved både Institutt for Musikkvitenskap på Blindern og Norges Musikkhøgskole.

Det blir forelesninger og påfølgende verksteder hvor man får testet ut det man lærer i praksis. Leiren vil munne ut i et større avsluttende arbeid, som en lydinstallasjon, konsert eller lignende.

Deltagerne vil her kunne spesialisere seg i en bestemt musikkteknologisk disiplin gjennom intensivt gruppearbeid, veiledet av eksperter. Det vil selvfølgelig også være sosiale aktiviteter og alt annet som hører hjemme på en ordentlig sommerleir.

Søknadsfristen er 15. juni – leiren finner sted i perioden 6. – 12. august 2007. For søknadsskjema og ytterligere informasjon se Wavecamps hjemmesider.

WaveCamp er et nordisk musikkteknologisommerleir for ungdom i den videregående skolen. Wavecamp arrangeres av NOTAM, Universitetet i Oslo og Forbundet Unge Forskere, og støttes av Norsk kulturråd.

Publisert:

Del: