NOPA ser mot bokbransjen og vil ha fastpris og momsreduksjon for norsk musikk.

I en rekke artikler på Ballade har flere aktører i norsk musikkbransje pekt på at inntektsgrunnlaget er i ferd med å forsvinne i takt med at strømming overtar for CD som norske forbrukeres foretrukne medium.

Foreløpige anslag fra platebransjen viser at norskandelen i strømming er godt under halvparten av det den er i CD-salg og nedlasting.

Les også: Strømming opp, norsk ned

— Må koste mer
I et dokument som er sendt til Kulturutredningen 2014 (kalt Enger-utvalget etter lederen Anne Enger), foreslår Foreningen for komponister og tekstforfattere (NOPA), at det innføres en musikklov.

«Vi ber utvalget vurdere å innføre en musikklov, en lov som setter fastpris på musikk, slik som i bokbransjen. Vi mener et slikt forslag kan gi hele næringskjeden i musikklivet bedre rammebetingelser. Vår gruppe er helt avhengig av at alle elementene i vår skapende virksomhet fungerer; produksjon, design, distribusjonen og informasjon. NOPA har i tidligere høringer hevdet at momsfritak på salg av musikk vil bedre situasjonen for musikkbransjen. Vi vil ha samme ordning som litteraturen har», heter det i innspillet.

— Det må rett og slett koste mer for forbruker for å få opp inntjeningen, sier styreleder i NOPA og rettighetsorganisasjonen TONO, Ragnar Bjerkreim.

Les også: Trenger ny forretningsmodell

Lovregulerte priser
Den såkalte Bokavtalen er en frivillig avtale mellom forleggere og bokhandlere i Norge som har til hensikt å styrke bøkenes posisjon. Det viktigste virkemiddelet er prisregulering. Forlagene bestemmer utsalgsprisen for sine bøker og nye bøker har fast pris året de gis ut og fram til 30. april året etter.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) vurderer nå å formalisere dette ytterligere i en Boklov fra 2014.

NOPA ønsker at musikkfeltet blir sett på med samme blikk.

— En Musikklov eller Musikkavtale må involvere musikkforhandlere og konkurransemyndighetene. Hvordan vil loven gjelde for disse?

— Det er nesten ikke musikkforhandlere igjen. Dette er ment som et innspill, og vi har ikke hatt en grundig gjennomgang av hvordan dette skal gjøres. Men virkemidler som fastpris og redusert moms er det vi først vil peke på. Hvordan man skal få det til for strømming og nedlastning har vi ikke kommet fram til. Musikk selges for billig i dag, både for opphavsmenn, produsenter og utøvere.

Les også: Strømming er redningen, ikke problemet

— Mener NOPA at minstepris for CD, nedlastning og strømming skal gjelde for all musikk, eller bare norsk?

— Dette må gjelde for det som er norsk. Jeg kjenner ikke detaljene for bøker, og det er ikke så enkelt å sammenligne litteratur og musikk, men en mulighet er at minstepris kan kombineres med økt produksjonsstøtte og kopieringsvederlag. Mange modeller for å støtte det norske miljøet eksisterer allerede, for eksempel privatkopieringsvederlaget.

— Hva definerer NOPA som norsk musikk?

— Norsk produksjon, med norske utøvere og opphavsmenn. Backkataloger er noe annet som også gjelder for bøker: Det må være en slags pocketversjon, eller pocketpris, på musikk når den er gammel nok.

Bjerkreim innrømmer at “å være så markedsregulerende ikke akkurat er tidens melodi”.

— Men i denne situasjonen må det tenkes på nye virkemidler for musikkområdet.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

— Skal det tenkte momsfritaket gjelde all musikk som strømmes eller bare norsk?

— Eller redusert moms, eventuelt nullmoms. Et rent fritak vet jeg ikke om vi går inn for, for da mister vi momsen vi får igjen på investeringer.

— Hvordan tror du forbrukerne vil reagere på dette?

— Jeg tror ikke forbrukerne vil hylle dette, men det må være virkemidler fra det offentlig også som kan ta en del av den kaken. Men det er ingen tvil om at musikk er billig i Norge, spesielt med kostnadsnivået vi har her. Hvis bøndene klager, har musikkbransjen også lov til å gi et lite varsko, sier Bjerkreim.

Kulturutredningen 2014 skal gi en vurdering til kulturministeren av hva som er de viktigste utfordringene i de kommende årene. Rapporten skal leveres i januar 2013.

Publisert:

Del: