Norsk kultur skal være brobygger, styrke demokrati og ytringsfrihet, spille en rolle i utviklingsarbeid, og bygge omdømme for Norge i utlandet.

Jarle Bernhoft, © bernhoft.org

En analyse av norsk musikkeksport ble nylig bestilt av Kulturdepartementet og skal stå ferdig i løpet av 2013.

Les også: Kort tidshorisont

Nå har kulturminister Anniken Huitfeldt innledet et samarbeid med Utenriksdepartementet og utviklingsminister Heikki Holmås om en stortingsmelding om kultureksport, også denne gangen lansert i Dagbladet.

Følg Ballade på Twitter

Eksportdugnad
Meldingen, eller «Dugnaden» som utenriksminsiter Jonas Gahr Støre kaller den, har som målsetning å styrke norsk kunst og kultur i utlandet, øke antall stjerner i utlandet, bruke kultur som internasjonal brobygger, og styrke demokrati og ytringsfrihet.

Huitfeldt forklarer blant annet at «en viktig del av norsk kulturpolitikk er å gjøre det stort internasjonalt», og hun varsler at profileringsstøtte til enkeltmusikere skal økes.

Støre sier at «kultur er enormt viktig for nasjonsbygging».

— Når man kan lese en helside i internasjonale aviser om de norske musikkprodusentene i Stargate, så har det en uvurderlig verdi. Omdømme er en viktig del av vår moderne identitet, sier han.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Huitfeldt trekker fram Edvard Munch, Jon Fosse og Jarle Bernhoft som forbilder i norsk kultureksport. Støre fremhever Snøhetta og Stargate, mens Holmås mener Turboneger og Röyksopp er gode forbilder, og mener kultur er viktig i utviklingsarbeid.

— Vi vil fremme ytringsfrihet og demokrati, og her står kulturen helt sentralt. I kulturen møtes man på likefot. Se bare på Pussy Riot. I tillegg har vi mange med innvandrerbakgrunn i Norge. Ressursene som ligger der kan brukes til å styrke samarbeid mellom land, samt anerkjennelsen av innvandrergruppene her hjemme, sier han.

Stortingsmeldingen skal være ferdig i begynnelsen av 2013.

Publisert:

Del: