Frist for innsending av verk til neste års festival er 8. juli.

Illustrasjonsbilde: Frist for innsending av verk til World Music Days 2020 er 8. juli 2019, © Lukas Budimaier on Unsplash

Neste års World Music Days arrangeres i New Zealand fra 21. til 30. april i byene Auckland og Christchurch. Fristen for å sende inn verk man ønsker å presentere er 8. juli, skriver Ny musikk på sine hjemmesider.

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig festivalen World Music Days. Ny musikk er den norske seksjonen av ISCM, og vil organisere en jury som velger ut seks verk blant de innsendte forslagene fra Norge. De seks utvalgte sendes videre til juryen i ISCM, som velger det endelige programmet.

Påmeldingen må inneholde:
1. Komponistens kontaktinformasjon (navn, navn til programpresentasjon, fødselsdato, postadresse, kjønn, tlf.nr., e-postadresse og nettside (hvis mulig))
2. Verksinformasjon: tittel, kategori, nøyaktig varighet, komposisjonsår, informasjon om hvorvidt verket er spilt tidligere
3. Partitur i PDF-format, eventuelt lyd- eller videodokumentasjon hvis verket ikke har partitur
4. Lyd- eller video-opptak av verket (hvis mulig)
5. Verkstekst på engelsk (maks 100 ord)
6. Teknisk rider (på engelsk, med spesifikasjoner om alt utstyr som trengs til fremføring)
7. Kort biografi for komponisten på engelsk (maks 100 ord)
8. Høyresolusjonsbilde av komponisten, med fotokreditering

Innsending av verk skjer digitalt til nymusikk@nymusikk.no. Se hjemmesiden til Ny musikk for flere spesifikasjoner og annen viktig informasjon om innsending av verk.

Publisert:

Del: