Norsk Rockforbund (NRF) legger mer ressurser i ringvirkningsanalyser innenfor konsertarrangørfeltet.

Lars Tefre Baade, Norsk Rockforbund, © Norsk Rockforbund

Knut Vareide, forsker ved Telemarksforsking, forklarte denne uken til Ballade hvorfor han ikke lenger vil jobbe med ringvirkningsanalyser for kulturfeltet.

— Disse analysene tar jo overhodet ikke opp i seg at enhver annen ting man satser på, også skaper ringvirkninger. Kulturen oppfører seg som om de er de eneste med denne egenskapen, sa Vareide.

Mer analyser
Ikke alle deler skepsisen. landsmøte i april i år å legge mer ressurser i nettopp slike ringvirkningsanalyser for arrangørfeltet.

Lars Tefre Baade, fungerende daglig leder i NRF, mener det er i organisasjonens interesse å plassere næringen i en større sammenheng.

— Ringvirkningsanalyser er viktig, ikke bare for synliggjøring ovenfor eksterne aktører, men vel så mye for egen del. Verdiskapning er en motivator både for frivilligheten og næring. Norsk Rockforbund har medlemmer som omsetter for 50 millioner i året, andre omsetter for 50 000, noen har 150 ansatte, andre er kun drevet av frivillighet. Til sammen organiserer våre medlemmer omkring 50 000 frivillige. Det er klart det er viktig for en ung næring, som er i stor vekst, å vite hva vi skaper utover det vi kan lese av egne regnskapstall og tilbakemeldinger fra publikum og samarbeidspartnere.

Les også: - Kulturfeltet ønsker ikke kritisk forskning

Forskning nødvendig for fremskritt
Ifølge Baade er det NRF sin oppgave å fremme forskning og utvikling innenfor sitt felt. Han er overbevist om at dette er nødvendig for å sikre fremskritt og ytterligere profesjonalisering.

— Konsertarrangøren er ikke lenger bare noen som skaper fest på lokalet og setter et band på et torg. Vi er en næring i sterk vekst, som tar stadig større samfunnsansvar.

I en kronikk beskriver forsker Vareide ringvirkningsanalyser innenfor kulturfeltet som ‘blindveier’. Han kaller det ‘halleluja-analyser‘, og mener kulturlivet heller bør fokusere på å øke sin egenverdi.

— Har han et poeng? Er det fare for at analyser og tall blir viktigere enn selve innholdet?

— Vi jobber hele tiden med å synliggjøre kulturens egenverdi, hva vi skaper av opplevelser for publikum og alle positive sosiale aspekter ved dette. Men samtidig må vi ikke være så naive at vi som felt som skaper store verdier, og mange arbeidsplasser, skal begrense oss til dette.

Les også: Ringvirkningsanalyser er unøyaktige, men nyttige

— Må vite hvor vi står
Baade er enig i at ringvirkningsanalyser ikke representerer 100% sikre tall.

— Men for å skape en virkelighetsforståelse må vi, som alle andre næringer, vite hvor vi står og hva vi skaper av verdier i møte med myndigheter, samarbeidspartnere og andre næringer.

At ringvirkningsanalyser innenfor kultur blir betegnet som bortkastet, var en uventet debatt for Baade.

— At dette kommer fra ringvirkningsanalysemiljøet selv, og fra en som faktisk hever lønn for å utarbeide disse, så jeg ikke komme.

Publisert:

Del: