Arne Nordheims vevehyllest skal fremføres for andre gang.

På sine mange reiser til Trondheim benyttet Arne Nordheim muligheten til å besøke Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum for å betrakte museets samling av en kunstner like nyskapende og kontroversiell som han selv; billedveversken Hannah Ryggen.

I forbindelse med museets 100-års jubileum i 1993, tilbød Nordheim seg å komponere et musikkstykke til ære for kunstneren som i over 40 år vevde tepper basert på et sterkt politisk og sosialt engasjement. Komposisjonen ble kallt Vevnad. Verket gjenspeiler vevingens særtrekk på flere nivåer: komposisjonen er bygd opp av tre deler, alle navngitt etter vevens fagterminologi, Vevnad, Islett og Renning. Klaverstemmen er komponert og nedtegnet i partituret på en slik måte at notene fremstår visuelt som vevd materiale. Under selve fremføringen ble det brukt et disklavier, styrt fra en MIDI-fil, med fremsiden fjernet og vendt mot publikum slik at strengene og mekanikken inne i klaveret var synlig og slik mimet en skyttel på stadig bevegelse gjennom renningen i en vev.

Ny fremførelse
Arne Nordheim stod selv for urfremførelsen på åpningen av jubileumsutstillingen på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 2. oktober 1993, sammen med cellist Ingrid Stensland og trombonist Arne Johansen. Konserten ble avholdt i Hannah Ryggen-salen omgitt av kunstnerens billedtepper, og er første og eneste gang stykket har blitt fremført for publikum. Helt til nå: Onsdag 15. juni, i forbindelse med avslutningen av utstillingen ‘Forms of Modern Life’, som inkluderer to arbeider av Hannah Ryggen på utlån fra Nasjonalmuseet i Oslo, gjenskaper Office for Contemporary Art en fremførelse av verket.

Det vil tolkes av cellist Hans Josef Groh og trombonist Sverre Riise. MIDI-filen for disklavieret styres av komponist Asbjørn Blokkum Flø.

Onsdag 15. juni i Office for Contemporary Art, Nedre gate 7, Oslo. Fremøringen begynner kl. 19.00.

Publisert:

Del: