INNLEGG: Det er ikke urimelig å kreve minst en dobling av andelen norsk musikk på i musikkinstitusjonene, skriver Kulturrådets 2. nestleder Arnfinn Bjerkestrand.

Den norske klassiske musikkarven skal digitaliseres og restaureres og gjøres tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket har påbegynt arbeidet som med en tidsramme på ti år foreløpig legger det største fokuset innen edisjon på Johan Svendsen og Fartein Valen. Det endelige målet til Nasjonalbiblioteket er å digitalisere hele musikksamlingen sin.

En undersøkelse gjennomført av Norsk Komponistforening viser at andelen norsk musikk, spilt av norske orkestre, målt i tid var knapt 10 prosent, alle typer orkestermusikk inkludert, og at andelen nye norske orkesterverk var på bare 4 prosent. Stortinget ber nå regjeringen anmode orkestrene om i større grad å vektlegge norsk musikk generelt og ny norsk musikk spesielt.

Kulturdepartementet har på sin side gjennomført en evaluering av to knutepunktfestivaler innen musikk. På Kulturrådets årskonferanse i år varslet Kulturminister Anniken Huitfeldt at hun på bakgrunn av disse erfaringene vil evaluere musikk- og scenekunstinstitusjonene.

Minst en dobling
Norskandelen i den fremførte musikken til de enkelte institusjonene bør etter min mening legges inn i disse kvalitetsvurderningene. Å kreve minst en dobling av norskandelen er ikke urimelig ved bruk av offentlige kulturkroner.

Jeg vil også peke på de nye arrangementene av populærmusikalske verk som ble fremført i forbindelse med minnemarkeringene etter ofrene for terroren 22 juli, og de mulighetene de viser for å bygge opp et norsk repertoar.

Det er flott at den norske musikkarven blir bevart, men det er ved å fremføre den at musikkarv skapes!

Publisert:

Del: