Organisasjonen De Unges Orkesterforbund (UNOF) har vokst fra 3000 medlemmer ved årtusenskiftet til dagens 5428.

De Unges Orkesterforbund. Bildet er fra Norsk Ungdomssymfoniorkesters konsert i Skien i 2017., © Stian Green

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har gått gjennom medlemstallene sine, og melder om god utvikling.

• Siden i fjor har UNOF vokst med 5,7 prosent. Året før var veksten på 7,1 prosent

• Totalt 5 428 medlemmer spiller i barne- og ungdomsorkestre over hele landet

• Gjennomsnittsalderen på medlemmene er 14 år, og fordelingen er ca 70 % jenter og 30 % gutter

I en melding til Ballade skriver UNOF at organisasjonen har rustet opp fra i fjor, blant annet gjennom å utvide stillingene på hovedkontoret og ansette en prosjektmedarbeider for å bygge opp og utvikle orkestermiljøene i Troms og Finnmark.

De siste årene har UNOF også hatt et fruktbart samarbeid med Dextra Musica, forteller de i meldingen, og utvidet deres nasjonale ungdomssymfoniorkester til å bli et toårig prosjektorkester med flere samlinger på ulike steder i landet i løpet av året.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge som koordinerer 173 orkestre over hele landet. UNOF arrangerer også 15 sommerkurs i orkesterspill, og driver Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO).

Publisert:

Del: