INNLEGG: Frode Barth ønsker et fellesmøte om håndteringen av norsk musikkeksport.

Frode Barth (b/w), © Roar Vestad

Norge er et land hvor mange artister og musikere er på et svært høyt nivå.

Det finnes offentlige midler som er øremerket for eksport. Det er et betydelig beløp. Og dette er selvsagt gledelig. Disse resursene skal bidra til at norske artister og norskprodusert musikk i alle genre skal kunne bli en eksportvare på lik linje med andre produkter som f.eks. olje og fisk.

Men hvordan utnyttes disse ressursene? Hva med reelle resultater? Statistikker over en lengre tidsperiode? Og hvordan blir produktene forberedt i detalj?

Les også: - Rydd opp i musikkeksporten!

Tre problemstillinger
Det har i lengre tid vært en debatt om hvem som skal administrere dette ansvaret. Denne debatten om midler og hvordan ansvaret skal forvaltes er nå mer aktuell enn noen gang.

Det er både usikkerhet samt liten informasjon om enkelttildelingene. Det skal slik jeg forstår det, også finnes en faglig kompetent internasjonal jury som vurderer de aktuelle søkerne. Hvem er disse?

1) Hva med nevnt internasjonal ekspertise og innarbeidede bransjerutiner? (jfr. NRKs intervju med Music Export Norway (MEN), ca midtveis i denne mp3-filen)

2) Hvilket grunnlag har f.eks. de respektive talenter som allerede mottar økonomisk støtte fra denne potten. Og dens oppfølging, oppnåelser og statistikk. F.eks. hvilken reell suksess har Lindstrøm å vise til etter 1 år med eksportstøtte, og hvor er det blitt av hans “cult-following i Europa?” (jfr. Dagsreyen 13.11.2010) Jeg ønsker ikke på noen måte å henge ut noen. Dette er kun et eksempel.

3) Finnes det en overordnet plan og styringsevne som skal sikre at midlene som brukes til musikkeksport faktisk bidrar til suksess og ikke mer eller mindre forsvinner i løse luften, med kun et rapportskjema som resultat?

Oppfordring til møte

Pga. den uinformerende og uttilfredsstillende tilstanden har gruppen “Forente Aktører“oppstått.

På vegne av denne gruppen vil jeg ta initiativet til at foreningene, musikere og artister engasjerer seg og tar grep i denne debatten, som er svært viktig for realiseringen av norsk musikkeksport.

Jeg oppfordrer dermed MENs eiere; NOPA, Gramart, Fono, IFBI og MFO, samt MEN selv til å finne tid til et felles-møte der vi kan sette Norsk musikkeksport under debatt. Norsk musikkinformasjon (MIC), Norsk Komponistforening og Norsk Jazzforum og sikkert flere respektive organisasjoner burde være med.

Og ikke minst: Jeg oppfordrer også så mange musikere/artister som mulig, samt aktører med internasjonal erfaring, om å være tilstede.

Les også: Fremtiden for MIC og MEN

Mulige forbedringer

Forhåpentligvis vil det komme frem gode forslag, påpekelser av svakheter og mulige forbedringer, og ikke minst klarhet om hvordan flest mulig av midlene som er øremerket musikkeksport kommer de som er tenkt til gode: Artister og musikerne selv, og ikke byråkratisk administrasjon med spill for galleriet.

Jeg håper dere tar denne oppfordringen.

Publisert:

Del: