17. Mai For Alle legger i år opp til en barne- og familevennlig profil, og har reservert et eget område for småbarnsfamilier. Det etter hvert så tradisjonsrike arrangementet på Kuba i Oslo kan ellers friste med artister som Samsaya, Sissy Wish, The Jessica Fletchers, Blåmann Blåmann, Sgt. Petter, Equicez, Salsumba og El Caco.

El Caco

Av Arvid Skancke-Knutsen

Arrangementet er landets største antirasistiske kulturarrangement, og har eksistert i 20 år, hvorav ti år i Kubaparken ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo. Arrangementet, som er i regi av Oslo/Akershus fylkeslag av SOS Rasisme, har vokst seg til å bli en av hovedstadens større utendørs kulturarrangementer med et årlig besøk på opptil 15 000 mennesker.

17. mai For Alle byr i år på følgende artister: Samsaya, Sissy Wish, The Jessica Fletchers, Blåmann Blåmann, Sgt. Petter, Equicez, Salsumba og El Caco.

Lillestrømbandet El Caco, som er aktuelle med den kritikerroste og hardtslående CDen”Solid Rest” på Black Balloon Records, forklarer sitt enegasjement på denne måten:

— El Caco er glade for å kunne støtte arbeidet til SOS Rasisme ved å spille på arrangementet 17 mai for alle. Vi vet at organisasjonen gjør en verdifull og god jobb, og ved å stille opp på dette føler vi at vi også er med i kampen mot rasismen. Selv om vi ikke er noe politisk band med rykte for å ha meninger om alt og alle, er det viktig at vi får vist at vi også har meninger om saker og temaer som opptar oss. Det håper vi at vi gjør med å stille opp på dette arrangementet.

Som nevnt satser 17. mai For Alle 2003 også på en mer familievennlig profil.

— Hensikten er at 17.mai for alle også skal bli et attraktivt arrangement for småbarnsfamilier og andre grupper i følge med barn. For å få dette til har vi i år reservert et eget område for denne målgruppen. Det blir en egen inngang til området (fra Maridalsveien) for å sikre at trengsel ikke hindrer trilling inn/ut med barnevogner. Det forutsettes at barna er i følge med voksne, dette er ikke et sted for barnepass. Fyll og engangsgriller vil bli holdt borte fra området, og grupper uten barn vil bli bedt om å finne andre steder å sitte for å unngå trengsel. Det vil bli fellesgriller til fri benyttelse og salg av vafler, boller og brus på området. Området har også egen do og stellebord, forteller arrangørene.

Det vil videre bli lekeapparater på området. Et stort tegnebord der barna kan tegne fritt. To ansiktsmalere sminker de barna som vil. Det blir et eget telt med samling hver halvtime. En historieforteller med skuespillerbakgrunn og to musikkterapeuter veksler på å samle barna til sang, musikk og eventyr. For de større barna vil det bli lagt opp en natursti som de kan følge alene eller sammen med en medbragt voksen.

Hovedtema for årets 17.mai For Alle er integrering – spesielt da av flyktningbarn. For mange flyktningbarn er det slik at de har minner og opplevelser bak seg som er vanskelige å leve med. Disse barna klarer ofte ikke å bidra til integrering i det nye samfunnet fordi så mange ressurser går med til å bearbeide opplevelser i fortiden. I disse tilfellene er det samfunnets ansvar å legge til rette for at disse barna blir rehabilitert fysisk og psykisk, slik at de kan komme i gang med integreringsprosessen og finne seg til rette i sitt nye samfunn, skriver SOS Rasisme på sitt nettsted.

— 17. Mai For Alle er landets største antirasistiske kulturarrangement. Alt materiell under årets arrangement vil understøtte tankegangen rundt integrering. Årets kampanje bygger på det norske flagget, der fargene fra ulike nasjoners flagg vil bli en del av det norske flagget. Vi ønsker å vise at det bor nå mennesker fra mer enn 200 forskjellige nasjoner i Norge, og at 17. mai er en stor og fargerik folkefest for alle som bor her i landet, uttaler informasjonsansvarlig Kristian Ulyses Andaur i 17. Mai For Alle.

Vi lar det siste ordet før dagen gå til den norske folkemusikgruppen Blåmann Blåmann:

— Når ein møter eit anna menneske, bør kvar og ein syte for at ein møter nett dette mennesket, og ikkje sine eigne fordommar. Eit kvart menneske er unikt. Det vert også eit kvart nytt møte, og likeins det byggverk som reiser seg på denne ønskjelege grunnmuren av toleranse. Forma på byggverket bør vere prega av mennesket, og ikkje av t.d. hudfargen. Ei slik grunnhaldning må haldast ved like, takast oppatt og pussast med jamne mellomrom. Om ikkje kan ho rotne i kvardagens likegyldige surr. Og hus med rotne grunnmurar er ingen tent med.

Arrangementet varer fra 1500 til 2100, og vil by på rolige toner i starten, før El Caco rocker det hele i havn som siste band ut.

Publisert:

Del: