Mener kanalen blant annet insinuerer korrupsjon i forkant av festivalstøtte fra fylkeskommunen. Klagen behandles torsdag.

NRK Finnmark hadde i sin morgensending mandag 12. februar et innslag om festivalstøtte i fylket. Gjest i studio var festivalsjef John Arne Petteresen Midnattsrocken i Lakselv.

Tilskuddsordningen i Finnmark har en ramme på 1.4 millioner. Midnattsrocken hadde fått foreslått innvilget 80 000 kroner fra administrasjonen, 320 000 mindre enn hva det var søkt om. Varangerfestivalen hadde fått hele søkesummen på 140 000 kroner. Under sending sa Pettersen i følge klagen blant annet:

– Nei, jeg har jo mange tanker om det. Men selvfølgelig, de sitter jo veldig nært administrasjonen og de som gir innstillingen til politikerne. Når de holder til i samme område og samme plass, så kan det være at de blir påvirket derfra også.

Dette utsagnet, og den påfølgende samtalen er årsaken til at Varangerfestivalen, ved leder Robert Lundgren klager inn NRK Finnmark til Pressens faglige utvalg. (PFU)

– Det første vi reagerer kraftig på er at det insinueres at Varangerfestivalen og Finnmark Fylkeskommune har et nepotistisk samarbeid/kammeraderi. Hvor vi får mere penger enn en annen festival fordi vi er plassert i samme by som Fylkesadministrasjonen, skriver Lundgren i klagen.

Videre står det i PFUs saksfremmlegging:

Klager reagerer også på at programlederen ikke forteller lytterne at Varangerfestivalen ikke er tilstede for å svare på det klager mener er anklagelser: «Spesielt den påstanden om at vi får penger fordi vi er i samme by er et å spre misstanke om korrupsjon når det gjelder
fordeling av festivalmidler basert på geografi.»

Klager hevder fordelingen av festivalmidler mellom Øst- og Vest-Finnmark er helt lik, og at
utgangspunktet for innslaget er feil. Klager tok kontakt med NRK Finnmark etter
publisering, og påpekte likheten og at festivalen skulle hatt imøtegåelse. Det ble ikke
publisert noen korrigering, og klager fikk ingen mulighet til å kommentere dette i
ettermiddagssendingen.

Varangerfestivalen mener NRK Finnmark skal ha brutt Vær Varsom-plakatens punkter: 3.2, 4.13, 4.14, 4.15, det vil si punktene om faktafeil, samtidig imøtegåelse og tilsvar.

NRK er på sin side ikke enige i at noe av det som ble sagt i det innklagede innslaget innebærer noe angrep på Varangerfestivalen. I sitt tilsvar peker de også på at de i arbeid med minnelig ordning har tilbudt klager å komme til orde i NRK med sine synspunkter på saken som ble omtalt, noe klager takket nei til.

Den politiske behandlingen av forslaget endte ifølge NRK også med at Varangerfestivalen beholdt de 140.000 kronene pr. år som var foreslått i tilskudd, mens tilskuddet til Midnattsrocken ble økt fra 80.000 til 105.000 kroner pr. år.

Klagen skal behandles i Pressens Faglige utvalg torsdag 26. april.

Publisert:

Del: