Music Norway gir programmet nytt navn, bredere arbeidsområde og fleksibel varighet.

I Music Norways relokaliseringsprogram kunne bransjeaktører søke standardiserte summer for å jobbe 1-3 måneder i London, Berlin, Los Angeles eller New York. Music Norway har etablerte utekontorer i London og Berlin og har hatt tilbud om arbeidsplasser her til de som har fått tilskudd.

Nå blir programmet døpt om og får navnet Bakkekontakt. Med det åpnes også muligheten for at aktørene kan hospitere hos partnerbedrifter utenom de fire profilerte byene.

Leder for Berlin-kontoret, Jonas Vebner. Foto: Carl Kristian Johansen.

Lengden på oppholdet er også gjort fleksibelt og det blir derfor mulig å søke om opptil 50 000 kroner. Kravet til søkerne er at de stiller med minimum 50% egeninvestering.

Målsettingen i programmet er å legge til rette for at aktører som jobber i norsk musikkindustri oppsøker internasjonale partnere som kan bidra med verdifull innsikt med hensyn til marked og mekanismer.

Søknadsfrist er to ganger i året, og man kan søke om tilskudd til utplasseringen ett år fram i tid.

Den som mottar tilskudd, vil i tilskuddsperioden få
– tilgang til formelle og uformelle nettverk
– tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter
– tilbud om coaching og oppfølging av relevante internasjonale bransjeaktører

Mer informasjon om kriterier og søknadsfrister her:
http://no.musicnorway.no/2015/05/08/relokalisering-blir-bakkekontakt-sok-na/

Publisert:

Del: