UNM-festivalen er en årlig festival for unge, nordiske komponister og musikere, og det inviteres med dette til å sende inn bidrag for vurdering. Søknadsfristen er 4. januar.

Ung Nordisk Musikk.-logo, 2003

Ung Nordisk Musikk (UNM-) festivalen er en årlig festival for unge, nordiske komponister og musikere. Festivalen arrangeres på omgang i de nordiske land og neste festival arrangeres på Island, i Reykjavik, i perioden 27 august – 1 september 2007. Det er inngått avtaler med flere ensembler, bl.a.  Islands symfoniorkester, Caput, Isafold og Aton, i tillegg til de nordiske gjestemusikere som deltar på festivalen. Det er også mulig å sende inn korverk. Festivalen vil i tillegg til konserter også inneholde forelesninger og diskusjonsgrupper.

En kvalifisert og uavhengig jury plukker ut norske deltagere fra de innsendte bidrag. Sju komponister deltar fra hvert land og får fremført sine verk.

Med dette inviteres det til å sende inn bidrag for vurdering.

Krav til deltakelse:
— Komponisten må være 30 år eller yngre (unntak kan gjøres hvis man fortsatt studerer.)
— Komponisten må være norsk statsborger eller hvis ikke; ha sitt virke/studere i Norge

Krav til innsendelsen:
— Det kan sendes inn to verk til juryering. (For ensmbler som orkester, sinfonietta, kor, mindre kammerensembler, soloverk, elektroakkustiske verk ol)
— For instrumentalmusikk sendes det inn partiturer (Evt innspilling kan legges ved hvis ønskelig).
— For elektroakustisk musikk sendes det inn CD.
— Partiturer og CDer sendes i 3 anonymiserte eksemplarer for hvert verk
— Innsendelsen følges av opplysninger om; navn, fødselsdato, eventuelt studiested, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

Innsendelser som ikke tilfredsstiller disse kriterier kan ikke regne med å komme i betraktning.

Fordi UNM-festivalen drives idealistisk og med begrensede midler, tas det forbehold om at uttatte verk kan risikere å ikke bli spilt av arrangementstekniske årsaker. Det hører imidlertid til unntakene at dette skjer.

For de uttatte komponistene dekker UNM reise og opphold. For de som eventuelt har bosted utenfor Norden dekkes reise innenfor Norden. Det forventes at alle de deltakende komponister er tilstede på arrangementene under hele festivalen.

Man regnes som norsk unm-medlem hvis en har sendt inn verk et eller begge de to siste år. Dvs på årsmøtet i 2007 kan komponister som sendte inn verk i 2006 og 2007 delta og ha stemmerett. Ønsker man ikke å ha denne retten må man skriftlig gi beskjed om dette i innsendelsen.

Fyll ut og legg ved i innsendelsen:
Navn:
Adresse:
Pnr/sted:

Tlf:
e-post:

Studiested:
Fødselsdato:

Send til:
UNM
v/Ny musikk
Tollbugt. 28
0157 OSLO

Ved spørsmål, kontakt Bente Leiknes Thorsen (leder – UNM Norge), tlf: 21 66 18 88/402 80 124, e-post: webmaster@unm.no
Se også www.unm.no
Frist for innsendelse er 4. januar 2007 (poststemplet gjelder)

Publisert:

Del: