Kan Music Norway bidra på orkesterfeltet?

Ingrid Røynesdal, © CF Wesenberg, kolonihaven.no

Oslo-Filharmonien har et internasjonalt potensial, men to viktige årsaker hindrer ensemblet i å tenke mer på eksport, skriver direktør Ingrid Røynesdal på Music Norways eksportblogg.

Det ene hinderet er, i følge Røynesdal, det administrative behovet og kostnaden knyttet til en turne. Det andre er at turneer er i veien for inntekter fra konserter i Oslo Konserthus, som orkesteret er avhengig av for at totaløkonomien skal gå rundt.

Røynesdal påpeker at bedrifters sponsorvirksomhet i dag har et større fokus mot event, festivaler og prosjektlignende begivenheter. Det er dermed færre langsiktige avtaler med stort handlingsrom, store beløp og mulighet for å tenke internasjonalt.

«Music Norways viktige oppgave overfor orkestrene kunne kanskje derfor være å bidra til å skape vesentlig større politisk forståelse og gjennomslag for at vår del av musikkfeltet trenger andre typer verktøy for å kunne fungere som god, norsk musikkeksport enn det deres organisasjon kan tilby, skriver Røynesdal.

Les hele innlegget.

 

Publisert:

Del: