Her er Music Export Norways egen liste over hva de gjorde i 2010.

Ballade spurte Music Export Norway (MEN) om de kunne oppsummere sine aktiviteter og prosjekter i 2010, året organisasjonen feiret 10-årsjubileum. Her er den komplette liste over MENs aktiviteter i året som var, slik de selv beskriver dem:

Januar:
Eurosonic (Nederland), Midem (Frankrike) og Showcase Scotland

Februar:
By:Larm Som vanlig var MEN sterkt involvert i det internasjonale programmet på by:Larm. Rundt 300 internasjonale delegater deltok på programmet, som inkluderte blant annet speed meetings, intimkonsert og nettverksbygging.

NACA (National Association for Campus Activities): Norsk musikk ble i februar distribuert til neste generasjon amerikansk musikkbransje på den årlige samlingen for bookingagentene til amerikanske college, NACA. Bookerne har til sammen 30 millioner dollar de kan booke underholdning for det kommende året. Hanne Hukkelberg fikk også en plass i
showcase-programmet som i år for første gang ble åpnet for internasjonale innslag. Land som fikk være representert med en artist hver i tillegg til Norge, var UK, Australia og Canada.

Mars:
SXSW: 14 norske band/artister spilte på årets South by Southwest i Austin, Texas. MEN bidro med reisestøtte, promotering og rådgivning.

ILMC: MEN var representert på bransjetreffet ILMC (International Live Music Conference), som har hovedfokus på promotører, venues og livebransjen generelt. MEN var også
medarrangør av et nordisk nettverksarrangement under ILMC.

BabelMed: Et av Europas største bransjetreff for tradisjons- og verdensmusikk finner sted i Marseille. Solid Musikk (v. Lene Furuli) var representert med bransjestøtte fra MEN og knyttet
bransje- og festivalnettverk for artistene de representerer. Skaidi, representert av Solid Musikk, spilte på det offisielle showcase-programmet, med reisetilskudd fra MEN.

April:
Musexpo: 10 norske selskaper var i regi av MEN på sync- mission i Los Angeles under bransjetreffet Musexpo. Selskapene fulgte et nettverksprogram med publishere og music supervisere satt opp av MEN, fulgte paneldebatter og rundebordssamlinger på Musexpo og hadde møter med eksisterende og potensielle fremtidige samarbeidspartnere. Waterfall presenterte Ingrid Olava og Sissy Wish i showcase-programmet til Musexpo med støtte fra MEN.

Dette er et ledd i satsingen for å få mer norsk musikk i toneangivende tv-serier, filmer og reklame.

Inferno: MEN var samarbeidspartner under nettverksfesten som åpnet årets Infernofestival.

Jazzahead: MEN koordinerte norsk deltakelse på jazzmessen Jazzahead i Bremen med egen stand, i samarbeid med Jazzforum. 24 norske aktører var påmeldt arrangementet.

Mai:
Festspillene i Bergen:Under Festspillene i Bergen i år, arrangerte Music Export Norway et internasjonalt nettverksprogram for norske agenter innen kunstmusikkfeltet.

Nettverksprogrammet, som var et pilotprosjekt, ble holdt fra første til tredje juni, og bransjerepresentanter fra Skandinavia og Tyskland ble invitert til Bergen for å møte norsk bransje og høre norsk musikk.

På programmet sto blant annet foredrag om Barratt Due av Stephan Barratt-Due, mesterklasse med Leif Ove Andsnes, Gallakonsert for Ole Bull, konserter med søstrene Hemsing, Vilde Frang og Christian Ihle Hadland.

The Great Escape:Fem norske artister spilte showcase på den viktige bransjefestivalen The Great Escape i Brighton. MEN bidro med reisestøtte til artister og bransje, samt promotering. Dette er en god arena for nettverksbygging i UK.

Spot:MEN deltok som vanlig på Danmarks svar på by:Larm, hvor seks norske artister spilte showcase foran et internasjonalt bransjepublikum.

Juni:
C/O Pop: MEN deltok på C/O Pop i Köln for å bygge nettverk i det tyske markedet. Pony the Pirate og Casiokids spilte showcase.

Go North: Go North er en ledende showcase-arena i Skottland som MEN har et veldig godt samarbeidsforhold med. De har tradisjonelt hvert år valgt et norsk band til en headliner-showcase, og i år falt valget på The Megaphonic Thrift som GO North-bookeren så på Eurosonic.

Bookeren av programmet er også en av Skottlands mest respekterte promotører og programmerer også den AEG backede festivalen Rockness, som sammenfaller med Go North. Det norske bandet som blir plukket ut til Go North spiller et show på festivalen i tillegg.

Juli:
Førdefestivalen: Samarbeid med Førdes internasjonale program, hvor 24 presse- og bransjefolk fra 14 forskjellige land deltok på en skreddersydd tur fra Bergen via Flåm, Soknefjorden og Balestrand til Førde. Turen, som i år ble arrangert for tredje gang, er en kombinasjon av mektig vestlandsnatur og innføring i norsk tradisjonsmusikk, og arena for
internasjonal nettverksbygging.

Kongsberg: For tredje året på rad ble eksportprogrammet Silver City Sounds arrangert under Kongsberg Jazz festival, med Music Export Norway som prosjektleder.

August:
Øya: MEN er også medprodusent på Øya International, som i år ble arrangert for syvende gang. 80 representanter fra internasjonal musikkbransje og presse deltok i år.

Oslo Jazzfestival: MEN samarbeidet med Oslo Jazzfestival om invitasjoner av internasjonal presse. 8 delegater fra 5 forskjellige land ble invitert til festivalen, og i tillegg til profilering
av norsk jazz med festivalens sterke norske profil, ble det sammen med Utenriksdepartementet arrangert nettverkslunsj for delegater, musikere og norsk bransje.

September:
Folkelarm:MEN koordinerte det internasjonale programmet under Folkelarm 2010. 24 internasjonale delegater fra 15 ulike land deltok. I tillegg til konserter, inneholdt programmet flere nettverksarrangementer og utflukter.

Reeperbahn: MEN deltok på et felles nordisk prosjekt under årets Reeperbahn-festival. Dette har utviklet seg til å bli en toneangivende showcase-festival i Tyskland, og en rekke norske artister inviteres hvert år til å spille.

Popkomm: Etter at Popkomm ble kansellert i 2009, var det knyttet stor spenning til hvorvidt messen ville tiltrekke seg folk i år. MEN koordinerte den norske delegasjonen bestående av 28 ulike selskaper. Hele ti norske artister/band var i aksjon i Berlin i løpet av dagene Popkomm varte.

You Are in Control:MEN deltok på en dags Nordisk/Baltisk kunnskaps- og nettverksarrangement som var støttet av Nordisk Ministerråd i forkant av YAIC i Reykjavik. 30 deltagere fra alle de nordiske og baltiske statene utvekslet informasjon og diskuterte tiltak som kan styrke samarbeidet. YAIC (You Are In Control) er en årlig konferanse som ser på den digitale
utviklingen for kreative næringer. Nye foretningsmodeller basert på digitale medier ble presentert og diskutert.

Gjennom utveksling av kunnskap på tvers av kulturnæringene ønsker man å styrke aktørene i deres arbeid med å finne levedyktige forretningsmodeller for digital omsetning av kulturprodukter.

Oktober:
CMJ:Det har blitt en vane at mange norske artister inviteres til å spille showcase på CMJ i New York. I år var 5 norske representanter i aksjon. MEN var også samarbeidspartner under en egen Øya-kveld i forbindelse med CMJ, hvor Marit Larsen og Susanne Sundfør spilte.

Culture Collide med Filter:
MEN og Innovasjon Norge var samarbeidspartnere med den nye festivalen til Filter Magazine, Culture Collide, i Los Angeles. Casiokids og Harrys Gym representerte Norge:

Womex:MEN koordinerte den norske deltakelsen på verdensmusikkmessen Womex i København. Sammen med de andre nordiske landene hadde Norge stand i et eget nordisk område. 30 norske delegater innen tradisjons- og verdensmusikk var til stede. I tillegg var det norske showcaser på kvelden.

Annet:
Eksportprogram og Ad hoc:
Andre halvdel av 2010 lanserte MEN et nytt eksportprogram, samt mulighet for å søke om ad hoc-støtte. Førstnevnte går ut på at Music Export Norway vil innvilge midler til inntil to eksportprosjekter per kalenderår, fortrinnsvis vår og høst. Hvert prosjekt kan motta inntil kr. 300.000 per år i inntil tre år. Samlet verdi per prosjekt kan være inntil kr. 900.000.

Ad hoc-midler innebærer at totalt kr. 300.000 deles ut per år til flere prosjekter fortløpende, med en maksimumsgrense på 50 000 kroner per prosjekt.

Nye websider/profil:
Nye websider og selskapets nye grafiske profil ble lansert sommeren 2010.

To nye ansettelser, Berlin-kontor:
MEN ansatte to nye medarbeidere i 2010, henholdsvis Øyvind Skjerven Larsen som prosjektleder for prosjekter i Norge, og Siri Narverud Moen som leder for et nytt kontor i Berlin.

Berlin-kontoret skal fokusere på markedet Tyskland, Østerrike og Sveits (GSA).

10-års jubileum:
MEN feirer 10-års jubileum 1. desember med en stor fest på Ingensteds i Oslo.

UK Trade Mission:
En musikkbransjedelegasjon ledet av British Phonographic Industry (BPI) kom i september til Oslo for å lære mer om det norske og nordiske musikkmarkedet. De britiske deltakerne inkluderte rundt 15 plateselskaper, management, vederlagsorganisasjoner og distributører.

Ja Ja Ja-feedback:
Det nordiske klubbkonseptet Ja Ja Ja ble etablert i London i 2009, og har vist seg å være en svært populær begivenhet. I 2010 ble det gjennomført en evaluering basert på den første
perioden. Her er resultatene.

BDP – feedback:
I 2009 lanserte MEN et såkalt Business Development Program (BDP) skreddersydd for det britiske markedet. Programmet består av to moduler, en som gjennomføres i Norge og en i London. Programmet har så langt blitt gjennomført to ganger, en i 2009 og en i 2010. Den første gangen ble programmet tilrettelagt for bransjeaktører med management-bakgrunn, og den andre gangen lå fokuset på aktører med plateselskapsbakgrunn. En rekke viktige internasjonale aktører bidro med foredrag og paneldiskusjoner.

Her er en oppsummering av evalueringen etter programmet.

NOMEX:
De nordiske eksportkontorene etablerte den felles plattformen NOMEX. Ideen er å kunne gjennomføre felles prosjekter, samt søke om nordiske midler til gjennomføring. I tillegg kan
NOMEX bli en viktig brikke i arbeidet med å øke eksporten til de andre nordiske landene. Det ble gjennomført et eget NOMEX strategiseminar I Finland i april for å planlegge å vedta en
5 års plan for Nordisk samarbeid.

Sektormøter:
I 2010 startet MEN med sektormøter. Dette er møter 1-2 ganger i året med ulike sektorer i musikkbransjen. Dette gjelder foreløpig management, kunstmusikk, jazz, folkemusikk og publishing.

Kompetanseforum:
Høsten 2010 startet MEN med kompetanseforum i samarbeid med Phonofile. Her gjennomgås temaer av betydning for musikkbransjens fremtid, og et utvalg bransjerepresentanter med
spesialkompetanse innen visse områder inviteres. Deretter publiseres referat fra forumet. Første kompetanseforum fokuserte på Spotifys innvirkning på musikkbransjen.
Representanter fra Spotify var til stede.

CD-produksjon:
Det ble produsert en ny Metal-sampler til Inferno. To nye cd-er i produksjon, henholdsvis i sjangrene pop og blues. Skal være klare til Midem 2011.

Midlertidig relokalisering:
Pilotprosjekt på midlertidig relokalisering av bransjerepresentanter til London for å utvide nettverket lokalt i UK. Videreføres i 2011 etter gode erfaringer og tilbakemeldinger.

Publisert:

Del: