Foruten barokkmusikken, er møtet mellom nytt og gammelt et sentralt tema for årets kirkemusikkfestival. I serien “Gamle mestere, ny kirkemusikk” har festivalen invitert samtidskomponister til å skrive verk i relieff av Bachs h-mollmesse. I år er det James MacMillan som lar seg inspirere av Bachs “Credo”. I tillegg urfremføres verket “Im manus tuas, Domine” av Henrik Ødegaard under festivalen.

Henrik Ødegaard 2007

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival presenterer i 2007 tre nye verk. I serien Gamle mestere, ny kirkemusikk møter gamle Bachs mektige barokke mesterverk den unge og samfunnsengasjerte skotske komponisten MacMillan, og Henrik Ødegaard skaper et moderne relieff rundt et tradisjonell gregoriansk kompletorium.

After Virtue

Den skotske komponisten har hentet teksten til verket fra moralfilosofen Alasdair MacIntyres meget innflytelsesrike bok “After Virtue”. Resultatet kan høres i en konsert der Credo-delen fra gamle J.S. Bachs h-mollmesse settes opp mot MacMillans samtidskommentar. Om sitt tekstvalg sier MacMillan følgende: “It is a frighteningly frank statement of where we are as a society, but with “credo”-like, optimistic twist, thrown away in the final words. It scares me, and thrills me at the same time”.

James MacMillan er en av Storbritannias oftest fremførte samtidskomponister, en særegen komponist som berører sine lyttere med musikkens sosiale engasjement og rå rytmiske driv. Han har til årets Kirkemusikkfestival skrevet et nytt verk for kor a capella, “After Virtue”, med tekst fra boken ved samme navn utgitt i 1981 der MacIntyre kritiserer den moderne moralske diskurs. Verket inngår i det store prosjektet H-mollmessen i vår tid, der Bachs monumentale verk presenteres i tre deler, hver del sammen med en samtidskommentar. I år er turen kommet til Credo-delen, av mange regnet som noe av det aller ypperste i Bachs produksjon, et avklart byggverk mettet med symbolske konstruksjoner. MacMillan svarer Credoets fravær av tvil med “After Virtue”, og “Cantos Sagrados”, et verk der han setter politiske tekster av latinamerikanske diktere sammen med tradisjonelle religiøse tekster – er det den samme Gud de tror på, overgriperne på den ene siden og ofrene på den andre? Verkene fremføres av Solistkoret og KORK, under ledelse av Grete Pedersen.

I forkant av konserten vil teolog Sturla Stålsett innlede om frigjøringsteologi. Stålsett skrev sin doktoravhandling om emnet, har i flere år arbeidet med bistand i Latin-Amerika og er i dag generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Med seg har han teolog Kjetil Grandal, til en samtale om frigjøringsteologi satt opp mot protestantisk teologi i Bachs ånd.

In manus tuas, Domine

“In manus tuas, Domine, comendo spiritum meum” (”I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd”) synger koret i et gregoriansk kompletorium, dagens siste tidebønn. Kompletoriet finner sted når dagens dont er over og kveldens ro senker seg.. I Henrik Ødegaards “Im manus tuas, Domine” synger en gruppe mannsstemmer tidebønnen oppe ved alteret i kirken, mens et blandet kor og to slagverkere i den andre enden av rommet fremfører et kommentarverk som introduserer og kommenterer bønner og lesninger, og setter dem i et samtidsmusikalsk relieff. Ødegaard har lenge arbeidet med elementer fra gregoriansk sang, som rytmisk fleksibilitet og melodienes rike modalitet. Her møter Europeisk kunstmusikk fra vår tid sine egne røtter, som har levd som en slags tradisjonsmusikk opp gjennom århundrene. Med Consortium Vocale Oslo og Kammerkoret NOVA under ledelse av Anne Karin Sundal.

Ny familieforestilling

I tillegg urfremføres også en ny familieforestilling om St. Hallvard, Oslos skytshelgen. Forestillingen er siste del av Eivind Skeie og Odd Johan Overøyes helgentrilogi der legendene om norske helgner levendegjøres for barn og unge gjennom sang, dans, teater og kostymer. Unggutten Hallvard Vebjørnson møter en kvinne på flukt fra tre truende menn som anklager henne for tyveri. Han beskytter henne, men blir selv drept med tre piler og forsøkt senket ned i Drammensfjorden med en møllestein om halsen. Dikteren Skeie skriver om St. Hallvard: “På en måte er han den mest moderne helgenen: han griper inn i et tilfelle av vold, nærmest blind vold, og tar stilling”.

Familieforestillingen St. Hallvard, lørdag 17. mars kl 14.00 i Trefoldighetskirken
Familieforestillingen St. Hallvard, søndag 18. mars kl 18.00 i Bragernes kirke, Drammen
In manus tuas, Domine tirsdag 20. mars kl 19.00 i Grønland kirke
H-mollmessen i vår tid onsdag 21. mars kl 19.30 i Trefoldighetskirken

For fullstendig programoversikt, se oslokirkemusikkfestival.no

Publisert:

Del: