Høgskolen i Nesna oppretter masterutdanning i musikkvitenskap, med vekt på studiet av musikkulturer på Nordkalotten.

Høgskolen i Nesna_logo

Høgskolen i Nesna (HiNe) vil fra høsten 2007 starte opp et nytt samlingsbasert masterstudium i musikkvitenskap. Høgskolen har fra før bachelorutdanning i musikkvitenskap. Studiet vil være det eneste i sitt slag på Nordkalotten, og den eneste masterutdanningen i musikkvitenskap nord for Trondheim.

Masterstudiet vil ha en særlig innretning mot musikkulturelle fenomener på Nordkalotten. Med dette søker en å fokusere på kulturelle uttrykk som finnes i nordområdene innenfor folkemusikk, rock, joik, jazz og beslektede populærmusikalske sjangere. Særlig fokus rettes mot den sammenvevning av ulike musikalske elementer som oppstår i møtet mellom globaliserte musikkformer, og særegne lokale uttrykk.

En viktig målsetting er å gi studentene analytiske ferdigheter som setter dem i stand til refleksjon over egen musikkulturell bakgrunn. Vektleggingen av nordområdene, samt et faglig fokus på gehørbaserte musikkformer, gjør at studieprofilen ved HiNe vil være unik i nordisk sammenheng.

HiNe har bygget opp høg kompetanse innenfor etnomusikologisk forskning. Av de som skal undervise på studiet vil to ha professorkompetanse med spesialemner innenfor henholdsvis folkemusikk og jazz- og populærmusikkforskning. Den øvrige staben har alle førstekompetanse innenfor bl.a. kulturstudier og antropologi, komposisjon og studioarbeid.

Studiet er toårig, med samlinger i hovedsak ved Høgskolen i Nesna. Halvparten av studiet består av å fullføre en skriftlig masteroppgave, men studiet inneholder også en betydelig komponent knyttet til teoretisk fordypning, instrumentalutøving, komponering/arrangering og ensemblespill.

Publisert:

Del: