Starter arbeidet med orkesterets 100-års jubileum i mars. Og forlater Ultimafestivalen etter årets festival.

Direktør Lars Petter Hagen i Ultimafestivalen Foto: Ultimafestivalen/Henrik Beck

Lars Petter Hagen er engasjert som prosjektleder for Oslo-Filharmoniens 100-årsjubileum.

Orkestret fyller 100 år 27.9.2019 og jubileet vil bli feiret gjennom hele sesongen 2019/20. Hagen (41) kommer fra stillingen som direktør og kunstnerisk leder i Ultimafestivalen.

Hagen vil stå ansvarlig for Ultimafestivalen høsten 2017, men begynner i stillingen i Oslo-Filharmonien allerede 1. mars. Han avslutter dermed åremålet med Ultima som går ut 2018, ett drøyt år før tiden.

I september ble det også kjent at Hagen ved siden av Ultimajobben ble tilknyttet Oslo-Filharmonien i et engasjement som kreativ rådgiver. Det er foreløbig ikke kjent om dette arbeidet vil fortsette når han trer inn i sin nye stilling.

Eirik Oliver, som har innehatt prosjektlederrollen i noen måneder, går til en stilling i Stavanger Symfoniorkester.

Publisert:

Del: