Benjamin Ivory har skrevet en artikkel for publikasjonen med det velklingende navnet “Christian Science Monitor”, hvor han blant annet skriver om fjorårets Ultimafestival og om Arne Nordheim. I artikkelen vektlegges særlig Nordheims rolle som banebryter innen elektro-akustisk musikk og hans konsert for solo cello, som ble fremført under fjorårets festival.

Arne Nordheim

Av Kyrre Tromm Lindvig

Artikkelen, som heter “Mixing music and fiords in Norway”, tok særlig for seg Ultimas barnevennlige profil, og da med vekt på installasjonen “Norway Remixed” på Oslo S og forestillingene med duoen fe-mail og Jaap Blonk. Ivory virker ellers meget interessert i Arne Nordheim og gir en kjapp innføring i hans posisjon i norsk og internasjonalt musikkliv. Han skriver videre om Nordheims “Suite for Solo Cello” som ble fremført av Øystein Birkeland, noe som så ut itl å imponere amerikaneren stort – It is splashy, large-spirited, and colorful, full of strong, elemental gestures. Ellers mener han å kunne påpeke en moralsk agenda i Nordheims musikalske virke – Its composer, too, is playful, but also no- nonsense and morally decisive. Nordheim epitomizes a major message of the Ultima Festival: Retain the questing spirit and energy of youth, påstår Ivory.

Om dette medfører riktighet er ikke noe som vi i ballade vil gå inn på her, men vi nøyer oss med å påpeke at publikasjonen “Christian Science Monitor” høyst sansynligvis har en moralsk agenda i det meste den skriver. Men at det er god reklame for Norge, Ultimafestivalen og Arne Nordheim, derom hersker det ingen tvil. Det gjenstår å se om dette vil medfører at strømmer av publikasjonens lesere vil nedlesse Ultimakontoret med billettbestillinger for årets festival.

Publisert:

Del: